Aktuelt framside

Lilly Schøyen er valt som styremedlem i det første styret til Vestland idrettskrets

Vår eigen Lilly Schøyen er valt som styremedlem i det første styret til Vestland idrettskrets 👏. Stolt idrettslag 💕 gratulera Lilly og dei andre som blei valt. Historisk dag for Vestland, idretten og vår eigen Lilly er ein del av den historia 😍

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/sogn-og-fjordane-idrettskrins/nyheter/nils-r.-sandal-vald-som-leiar-i-vestland-idrettskrets/?fbclid=IwAR3NHUdFB0K6kDDChIZTsL8BlryyE5WBOgICR4rHzWSs8asGBl_MI9mY10M

Vestland idrettskrets_Nytt styre_101119.jpg

Vestlandscup Speed og Buldring Sogndal 30.11.2019

Vestlandscup er ein klatre/buldre konkurranse for barn og ungdom fra 9-16 år (født 2008 og yngre). Det er åpent for at yngre barn kan delta, men rutene er tilpassa fra 9 år. Du må være medlem av ein klatreklubb tilknytta Norges klatreforbund. Konkurranseforma er uhøgtidleg og målet er å lage eit uformelt og inkluderande tilbud til denne aldersgruppa. Konkurransen er i tauklatring, speed og buldring. Det er fire ulike aldersklasser og det er ruter med varierande vanskelighetsgrad. I tillegg er det ein klasse for klatrarar med funksjonsnedsetting.

Påmelding

Så snart som mulig, og helst innan mandag 25.11.19 via minidrett.no. Overnatting i klasserom på Campus.

Foreldre og trenarar som ønskjer pizza bestiller dette ved registrering, kr 100,-. Betalast med Vipps.

Ønskjer om vegan/allergi, gi beskjed ved registrering. Vegan alternativ: Falaffel burger.

Sogndal Klatreklubb SIL stiller med instruktør og foreldra hjelper til (spotting, resepsjon, poengsystem blant anna). Vi kjem likevel til å trenge meir hjelp i løpet av dagen til f. eks. sikring, organisering av mat/drikke. Vi håpar tilreisande voksne er beredt til å bidra.

Avgift

Kr 100,- pr. barn/ungdom. Avgifta fakturerast klubbane av Sogndal Klatreklubb SIL i ettertid. Avgifta dekker blant anna frukt, instruktørutgifter, adgang til hallen heile dagen, administrativt arbeid, middag og overnatting. Det skal være et lavterskeltilbud som er meint å gå i null. Dersom det blir mange påmeldte og budsjettet ikkje strekk til, blir adgang til hallen på kr 80,- i tillegg.

Avgift for Sogndal Klatreklubb SIL: Vi tilstrebar at dette blir kr 0,- for barn/ungdom da klubbmedlemmer ikkje må betale inngang i hall og skal ikkje overnatte.

Ta med: Klatresko. Dei som har eigen sele tek med. Du får frukt og middag lørdag, men ta med matpakke og ei flaske vatn. Varm jakke, Toalettsaker, liggeunderlag/madrass, sovepose.

Dusj/garderobe/toalett på kortsida i hallen.

Tidskjema for konkurransen

(Konkurranse tidskjema kan variere)

12.00-13.00 Registering og oppvarming. Servering av frukt. 13.00-16.00 Konkurranse

16.00-16.30 Poengberegning og rangering

16.30-17.00 Publisering av resultat og premieutdeling

19.00-20.00 Pizza

Det blir ikkje kafe, men resepsjonen til Sogndal Klatresenter sel diverse drikke, yoghurt og barar.

Lørdag og søndag er det og treningsseminar for foreldre og trenarar, sjå eige arrangement. Søndag er det regionsamling for barn/ungdom fra 9-18 år, sjå eige arrangement.

Kontaktperson:

Jenny Farsund Storvik

Leiar, Sogndal Klatreklubb SIL
48029768
Sogndalklatreklubb@gmail.com

Lerum og Sogndal idrettslag vandrar saman i tre nye år

Sogndal idrettslag er stolt og glad over å ha forlenga samarbeidet med Lerum til og med 2021.

Lerum har vore samarbeidspart med SIL i ein mannsalder og måndag 9. september vart samarbeidet forlenga med nye 3 år.

Stødige og langsiktig samarbeid gir idrettslaget naudsynt arbeidsro til å bruke mest mogeleg av dugnadstimene våre på å fylje opp og utvikle barne- og breiddeidretten. Her har Lerum vore i ein særklasse.

Handball og Lerum_110919.jpg

SIL er takksame for den ektefølte støtta frå Lerum, som har gått i arv generasjon til generasjon :-)

Difor har vi også i overskrifta valt å låne ord frå Olav Stedje si vakre balade “Vi vandra saman”.

Kjærleik til ekte varer går i arv_110919.jpeg

Meldt deg på symjekurs? Oppstart 30.09

Me startar opp att med symjekurs mandag 30.september. Kursa våre går over ti ganger.
Ynskjer du å delta - meld deg på til; katarinasolvi@yahoo.no

6-7 år Vanntilvenning
Mandag kl 18-18:30

Foreldra er med i bassenget

8-9 år Symjekurs
Mandag kl 18:30-19:00

Barnet må kunne stå sjølvstendig i bassenget

Det er glidande overgang frå å vere trygg i vatnet til å bli symjedyktig. Me legg vekt på å tilby kurs som treff det nivået barnet er på. Difor vil aldersnivået på kurset kun vere rettleiande. Me stiller med to instruktørar på kvart kurs og det er avgrensa tal plassar.

Oppstart barneidrett 5-6 åringar (kull 2014 og 2013) høsten 2019

Barneidrettstrening for 5- og 6 åringer starter opp tirsdag 3.september kl 17:30 på Trudvang skule.

Hvis regn blir vi inne i gymsalen, hvis oppholdsvær ute på skoleplassen.

Mer info om plan for høsten og påmelding kommer.

Vel møtt til alle som vil! :) :D

Ta kontakt med Ellen Eimhjellen Blom, mob: 91125943 ved spørsmål.

Nytt tilbud- Bli med på mastersymjing!

Endeleg kan symjegruppa igjen tilby mastersymjing som er symjetrening for ungdom-/voksne. Har du ikkje anna å vise til enn symjeknappen, men har lenge hatt lyst til å bli ein betre symjar eller vere ein del av eit symjelag har me eit tilbud til deg.

Me startar opp eit symjeparti for deg som kan symje, men har lyst til å heve nivået ditt. Treninga vil bestå av ein kombinasjon mellom teknikktrening og ulike program for å bedre hurtigheit og uthald. Du vil få individuelle tips for å heve ditt nivå, men like viktig er det at me har det moro på trening!

Vår mastertrenar er Nikolaj Trautner, som er tidlegare landslagssymjar og elitetrenar frå Danmar. Han vil vere både symjande trenar og instruere deg frå kanten.

Den einaste forutsetnad er at du kan symje og har lyst til å utfordre deg sjølv.

Bli med torsdagar frå kl 16:30-18:00

Bli med på symjing i haust!

Symjegruppa til SIL har følgjande aktivitetar hausten 2019;

Symjetrening kvar torsdag kl 16:30-18:00

Trenarar er; Katarina Solvi Mardal og Tom Andre Moberg.


OPPSTART TORSDAG 5.SEPTEMBER


Symjekurs over 10 gonger blir arrangert kvart semester.

Vasstilvenningskurs 6-7 år
Mandagar kl 18-18:30
(Foreldre er med i bassenget)

Symjekurs 7-8 år
Mandagar kl 18:30-19:00
(Barnet må kunne stå sjølv i bassenget)

Påmelding på mail til; katarinasolvi@yahoo.no

OPPSTART BLIR ANNONSERT

OPPSTART TURN HAUSTEN 2019

Hei alle turnarar - og føresette!

Det nærmar seg skulestart - og ny turnsesong🤸‍♀️🤸‍♂️

Me gler oss til å sjå att gamle - og møta nye - turnarar. Oppstart av turntreningane vert måndag 2.september. I år som i førre sesong vert treningane haldne på Vesterland.

Nytt denne sesongen er at me har to treningsdagar, måndag OG onsdag. Under følgjer dei planlagde treningstidene for hausten:

Måndag:
kl. 17-18: 5. klasse (2009-kullet) 
kl. 18-19: 6. klasse (2008-kullet) 
kl. 19-20: 7. klasse og oppover (2007-kullet og eldre)

Onsdag:
kl. 17-18: 3. klasse (2011-kullet) 
kl. 18-19: 4. klasse (2010-kullet) 
kl. 19-20: Ekstratrening 5. klasse og oppover

Ekstratreninga på onsdag er for dei mest ihuga turnarane våre, og gjerne dei som ynskjer å vera med på konkurransar. Turnarar som er med på to økter i veka vil få ei ekstra treningsavgift.

Stalltips og reglar er stort sett som i fjor: me ber om at de møter litt før til treningane, slik at turnarane er klare klokka heil. Merk at det er trangt om plassen på parkeringa framfor Vesterland, og det kan særleg bli kaotisk ved henting og levering. Nytt dei andre parkeringane som finst på Vesterland, det er godt skilta! Me oppmodar elles om samkøyring, det er godt for både tidsklemma, klimaet og ettermiddagskvilen.

Nytt av året er at føresette/andre som er er tilstades på Vesterland må pårekne å bli med som "ekstrahjelp" under treningane dersom det er behov for det. Føresette vert sett til enkle oppgåver som ikkje krev turnkunnskap, så ikkje gøym dykk under borda eller bak telefonane. Litt hjelp frå foreldre er naudsynt dersom me skal gje plass til så mange som mogleg i kvart kull!

Innmelding i turngruppa skjer i år som i fjor via MinIdrett, sjå eigen instruks om innmelding. MERK AT TURNARAR SOM VAR MED I TURNGRUPPA FØRRE SESONG AUTOMATISK VERT REKNA SOM MEDLEMMER DENNE SESONGEN. TA GJERNE EIN SJEKK PÅ OM BARNET DITT ER MELDT INN. DERSOM DET IKKJE SKAL VERA MED LENGER, MÅ DET AKTIVT MELDAST UT. Ta kontakt om noko er uklart.

Vel møtt!

Påmelding til Kvam klatre-Maraton 2019

Sogndal Klatreklubb SIL inviterer til Kvam Maraton 2019!

I løpet av 12 timar, frå kl. 08.00 - 20.00, skal du og klatrepartnaren din samle flest mogleg poeng ved å klatre så mange ruter de klarer.

Det er også premie for beste kostyme :)

Oppmøte kl 08.00 på parkeringen på vestre.
Scorecard blir delt ut ved konkurransestart.

Mat og premieutdeling direkte etter maratonet kl. 20.00.
Det blir GRILLBUFFET på DAMPSKIPSKAIEN :D

Påmelding til maraton og grillbuffet

REGLAR:

 • Kvart lag består av 2 deltakarar.

 • Det vert tre klassar; damelag, herrelag og mikslag

 • Målet er å få flest mogleg poeng, rutene har poeng etter vanskelighetsgrad, så mange lettare ruter kan gi like mange poeng som færre harde ruter.

 • Deltakarane på laget kan, men må ikkje gå dei same rutene.

 • Kvar rute kan bli logga ein gang pr deltakar. Dvs at om ein deltakar leier ei rute frå start til topp, uten heng, fall eller å dra i slynger, får ein poeng.

 • INGEN TOPPTAU.

 • Deltakaren kan prøve å leie ei rute så mange ganger ein vil, men må sleppe til andre klatrarar om det er kø.

 • Om ein deltakar fell på ei kilerute, kan ein bli firt ned og starte på nytt med sikringane hengande frå førre forsøk. Kileruter gir ekstrapoeng.

 • Deltakar må bruke minst tre sikringar for å få godkjent kilerute.

 • Preklipping av slynger på første og andre bolt er lov.

 • Graderinga i klatreføraren er gjeldande.

  Det vil vere mulig å delta i konkurransen uten å gjennomføre heile maratonet på 12 timar. Dette vil mest truleg reduserer muligheiten for å vinne, men auka deltaking skapar auka moro!

Verdens orienteringsdag 2019

Vi feirar Verdens orienteringsdag!

Verdens orienteringsdag handlar om å mobilisere flest mogleg til å orientere i heile verden i løpet av få dagar. Så ta gjerne med deg ein venn (eller fleire) som ikkje har prøvd orientering denne dagen :)

 • Dato: 15.mai

 • Tid: kl. 17-19

 • Stad: Kaupanger Idrettsplass, klubbhuset

 • Arrangør: Orienteringsgruppa i Sogndal

Me har vanlege løyper pluss nokre aktivitetar ekstra for borna. Premiar og saft til alle. Ingen påmelding er naudsynt.

Start og mål ved klubbhuset på Kaupanger Idrettsplass. Her er også gode parkeringsmoglegheiter.

Vel møtt!

Resultat frå Verdens orienteringsdag

Mange møtte opp for å springe orientering på verdens orienteringsdag! Her kan du sjå resultata:

Stjerneorientering

Kristian Bergheim

Casper Frøyd

Johanna Telvik Husbyn

Robert Telvik

Emilie Olstad

Alva Moen Rebni

N-løype

Maja Vik Vatlestad                          32.55

Isak Ekrene Haukås                         32.35

Jonas Vedvik                                     32.49

Jenny Vedvik                                     32.51

Ali Ali Saleh                                        32.37

Theo Rørvik                                        31.54

Kari Sofie Håland Hofsvik                             Gjennomført

Inga Fimreite                     22.32

Frida Finden Bugge         21.55

Åse Fimreite                     22.37

Kaja Frøyd                          14.54

Alberta Ørum Trautner 14.54

Jonathan Finden Bugge 11.52

Sigrid Aalbu                       31.55

Eirik Aalbu                          31.55

Silje Aalbu                          31.55

Sara Louise Berge            23.10

Eirik Binningsbø               31.46

Magnus Hayden Guddal               utan tid

Hanne Hayden Guddal                  utan tid

Lene Hayden Guddal                     utan tid

Are Hjelle Guddal                            utan tid

Trygve Clarin Lunde                       utan tid

Anna Karin Clarin Lunde               utan tid

Sara Hussein Selman                      22.36

Stian Sebastian Sandor                 25.01

Magnus Langen Dale                      14.45

Iver Systad                                         12.35

Jacob Nummedal Engebø            10.28

Sigve Svardal-Skogheim                31.47

Musaab Haraza                                31.47

Ada Ørnes Tvedt                             24.28

Ana Maria Sandor                           22.17

Andrine Teigen Jensen                 19.59

Tale Moldestad Eineteig               17.14

Marie Haukøy Eckhoff                   15.15

Linn Langen Dale                             12.52

Mathias Vik Vatlestad                   10.25

Eirik Rognstad Ness                        17.08

Gaute Aaberge Dale                       15.07

Ali Hussein Selman                         11.18

Aman Tefahanes Berhane           11.31

Kasper Bolset                                    11.32

Marte Senneset Aaberge             12.15

Ine Langen Dale                               17.31

Kriss Havila Bonabandi                  15.41

Bertine Bruland Selseng               14.29

Martine Lerum Hjellhaug             14.29

Eline Grønsberg                                              16.28

Amina Mohammed                        16.16

Preben Solbakken Farnes            13.58

Ida Øyre Ousuch                              13.56

Maryan Ilyas Mahamud                13.56

Benjamin Aasen Engebø              12.44

Angelica Nygård Ålsberg              24.45

Julie Settevik Midtgård                 24.46

Semere Tesfahanes Berhane      22.37

Johan Hope Skjerven                     23.42

Håvard Hjelmeland                         23.48

Amar Hussein Selman                   22.39

Viljar Elde Iversen                           20.16

Tage Sørheim Årmam                   28.06

Johanna Telvik Husbyn                 utan tid

Robert Telvik                                     utan tid

Leo Berkvam Osen                         19.18

Joakim Aasen Engebø                   15.41

Daniel Reppen Bakketeig             15.00

Matilde Bruland Selseng              23.38

Eskil Frimannslund                         21.58

Brage Frimannslund                       22.24

Asa Frimannslund                           22.06

Isak Vadheim                                    utan tid

Filip Hjelleflat Bjørk                        14.25

Tilda Nummedal Engebø              15.01

Lea Vadheim                                     utan tid

Magnhild Sægrov                            utan tid

Emilie Olstad                                     36.57

C-løype

Jakob Telvik Husbyn       41.13

Tonje Dølvik Husbyn      41.13

Kristian Bergheim            utan tid

Inga Fimreite                     utan tid

Frida Finden Bugge         utan tid

Åse Fimreite                     utan tid

Tage Sørheim Årmamutan tid

A-kort

Caspar Andersen             44.34

Torbjørn Stokke               55.26

Marit Norum                     1.10.46

Kristin Munkejord           1.10.49

Jorunn Fjermestad         1.22.21

Kjerstin Sæterbakken     utan tid

Kristi Vedvik                      utan tid

Anne Kristine Vedvik      utan tid

Helene Hauge                   utan tid

A-lang

Bjørn Carlsen                     49.29

Jan Helge Aalbu                               56.13

Tom Fredrik Iversen       58.14

Elise Elvehøy                     1.01.12

Tore Frimannslund         1.02.41

Bjørnar Aaberge Dale     1.14.04

Vibe Rasmussen              utan tid

Nikolai Trautner               utan tid

Jonathan Trautner          utan tid

Skulesprinten

20 elevar, f.2010

17 elevar, f.2006

16 elevar, f.2005

16 elevar f.2003