Turorientering 2019

Her får du tak i kart

Turorientering er eit trimtilbod for alle aldersgrupper. Det går ut på å finne postar som er plasserte ute i terrenget. Eit av formåla er å oppmuntre til å legge turen til nye stader.

Postane er grupperte etter vanskegrad i grønt, blått, raudt og svart nivå. Dei grøne er enklast der postane ligg ved vegar, og er tilgjengelege med barnevogn og rullestol. Dei blå ligg i stort sett ved skogsvegar eller stiar. Dei raude ligg litt lenger unna og her kan henda ein må bruka kompass. Dei svarte ligg lengst unna, og krev noko meir erfaring med kart og kompass.

Postane er grupperte slik at 4-6 postar med same vanskegrad utgjer ein tur. I år er det planlagt 4 turar. Kart for dessa kan kjøpast enkeltvis på nett eller samla i konvolutt. Konvolutt kan kjøpast på Vesterland Feriepark (eller av styret i O-gruppa). Enkelte kart finner ein på nettsida: turorientering.no. O-gruppa nytter Vipps til betaling.

Postane på de grøne turane er trestolpar med raude og kvite merke eller raude og kvite pappskjermar. På kvar post finner ein kode som består av to bokstavar. Desse bokstavane noterer ein ned på kontrollkortet.

Alle som sender inn kontrollkort (uansett kor mange poster du tatt) før 6.okt er med i trekkningen av premier. Ta bilde av kontrollkortet å send det på mail til: akclarin@gmail.com

Postane henger ute frå 10.juni til 4.oktober.

Lykke til i skogen!!

Kart får du tak i på turorientering.no og på følgende utsalgssteder:

Konvolutt kan kjøpast på Vesterland Feriepark (eller av styret i O-gruppa). Enkelte kart finner ein på nettsida: turorientering.no. O-gruppa nytter Vipps til betaling. VIPPS-kode 518376

Vesterland.png
Grøn 1Vesterland5 stk.
Grøn 2Vesterland5 stk.
Grøn 3Kaupanger idrettspark5 stk.
Grøn 4Kaupanger idrettspark5 stk.