Våre tilbud 2018

Sogndal Klatreklubb SIL har ein rekke tilbod og aktivitet i 2018, sjå informasjon under her.
Sjå også vår facebook-sida for informasjon.

 

BARNE OG UNGDOMSKLATRING

Sogndal Klatreklubb SIL har organisert treningstilbud for barn og ungdom. Ny påmelding for hausten 2018 vert annonsert på SIL heimesida og sosiale mediar i løpet av juni-august 2018.

Meir informasjon om barne- og ungdomsklatring.

GRATIS KLATRING FOR UNGDOM 13-19 ÅR 

Sogndal Klatreklubb SIL samarbeider med MOT ungdomsavdelingen Sogndal om gratis klatring for ungdom 13-19år. Målet er å få ungdom i aktivitet og gørre dei kjent med idrettstilbud i Sogndal. Det vil bli ført liste over kven som deltaker, og ein kan maks deltaker 4 gonger. Det er drop-in system med først til mølla prinsippet.

Klatring er på torsdagar frå kl. 19:00-21:00.  OBS: Ikkje på sommeren.

PARAKLATRING - KLATRING FOR PERSONAR MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Sogndal Klatreklubb SIL har gratis klatretilbod for personar med nedsatt funksjonsevne. 

Meir informasjon om klatretilbod for personar med nedsett funksjonsevne.

KLATREKONKURRANSE

BULDRECUP

Buldrecupen er eit uformelt og sosialt tiltak som vi arrangerar i innesesongen. 
Nærmare informasjon leggjast ut fortlaupande på facebook-sida.

Datoer i vår:

 • Buldrecup Vol. 1 - 9. januar

 • Buldrecup Vol. 2 - 6. februar

 • Buldrecup Vol. 3 - 6. marts

 • Buldrecup Vol. 4 og sesongavslutning - 10. april

Datoer i høst:

 • Buldrecup Vol. 1 - Septemper

 • Buldrecup Vol. 2 - Oktober

 • Buldrecup Vol. 13 - November

 • Buldrecup Vol. 4 og juleavslutning - Desember

FELLESKLATRING

For alle nye og gamle medlemmer. Alle klatrar på eige ansvar. Men er du ny, eller skal du ta opp igjen gamle kunster, er det instruktør tilstades for å vegleie i sikring ved behov. Vi stiller med tau og anna utstyr for dei som treng det.

Nærmare informasjon leggjast ut fortlaupande på facebook-sida.

ANNA

 • Klubbkveld på Dampskipskaia med quiz  - 1. januar

 • Årsfest - 3. februar

 • Klubbkveld på Dampskipskaia med quiz - 1. februar

 • Release fest for ny klatrefører - 23. april

 • Klubbtur til Stryn - 26.-27. mai

 • Desember - Årsmøte