Intern informasjon

Økonomihandbok

Økonomihandboka er ei orientering om laget si økonomistyring og ei rettleiing i administrative rutinar. Handboka er eit godt hjelpemiddel for gruppeleiarane. Spørsmål om økonomi kan rettast til økonomiansvarleg, Jan Erik Weinbach (weinbach1@gmail.com) eller tlf 40408981.

Økonomiservice

Økonomiservice er SILs regnskapsfører fra og med 2018. Dei treng info om dei tilsette til lønnsystemet. Hvert gruppestyre er ansvarleg for å formidle denne informasjonen vidare til alle som treng å nytte timelister, ikkje minst til den økonomiansvarlege i gruppa.

Her finn de link til "skjema for tilsette" som må fyllast ut på kvar tilsett.  Ansattnr/tilsettelsesnr får de frå Økonomiservice når dei har oppretta trenarane i lønnsystemet. 

Her finn de link til "skjema for timeliste". Hugs at dokument som sendast til dokumentsenteret på e-post idrettslaget@fakturapost.no må sendast i pdf-format.