Norges Skiforbund benytter MinIdrett til påmelding til alle renn som inngår i terminlista.

Om MinIdrett

Utøver må være registrert på sitt idrettslag i MinIdrett og kan da enkelt melde seg på renn enten via Skiforbundet sin terminliste, eller direkte fra MinIdrett.
Sogndal Idrettslag har en veileder for hvordan du registrerer deg i MinIdrett her

Slik melder du deg på

Finn rennet du ønsker å melde deg på i Skiforbundet sin terminliste (eller følg lenke som SIL-Langrenn legger ut på sidene sine og Facebook).

Finn det aktuelle rennet, klikk deg inn og klikk "Meld meg på"

Finn det aktuelle rennet, klikk deg inn og klikk "Meld meg på"

Finn det aktuelle rennet, klikk deg inn og klikk "Meld meg på"

Du blir sendt inn i MinIdrett for videre behandling av påmeldingen - husk å logge inn først

Du blir sendt inn i MinIdrett for videre behandling av påmeldingen - husk å logge inn først

Du blir sendt inn i MinIdrett for videre behandling av påmeldingen - husk å logge inn først

Velg hvem som skal delta og kryss av for øvelse

Velg hvem som skal delta og kryss av for øvelse  dsdf

Velg hvem som skal delta og kryss av for øvelse

dsdf

Bekreft påmelding

Bekreft påmelding

Bekreft påmelding

Se kvittering - du er påmeldt!

Se kvittering - du er påmeldt!

Se kvittering - du er påmeldt!