Trenere og lagledere 2018/19

Styret 2018/2019

J9

Trenar:

J10

Trenar:

J11

Trenarar: Malin Heggestad Reksnes og Nicolina Lunde
Lagleiar: Siv Merete Hov

J12

Trenarar: Siri Nedrehagen og Tanja Holum
Lagleiarar: Tanja Holum og Siri Nedrehagen

J14
Trenar:
Lagleiarar: Karianne Bergheim og Reidar Dvergedal

DA 3. DIV

Trenar: Sølvi S Tuftene
Lagleiar: Oddny Anita Barsnes

G 9

G 10 / G 11/ G 12

Trenar : Geir Kåre Resaland, May Britt Huage, Reidun B Foss
Lagleiar:

G16

Trenarar: Lars Bjørnestad, Kristian Henden og Øyvind Helgesen Bruheim
Lagleiarar: ViviAnn F. Abelsen og Lene Dulsvik

HA

Trenar:
Lagleiar: Linda Midtun og Torunn Borlaug

Leiar
Ole Jonny Uthus
TLF:  480 77 260
E-post: spar.gaupne@ngbutikk.net

Økonomiansvarlig
Harald Mo
TLF: 952 61 340

E-post: harald.mo@pwc.com

Sportsleg leiar
Linda Midtun
TLF: 970 99 866
E-post: lin-midt@frisurf.no

Dommerkontakt
Rita Orrestad
TLF: 915 82 457
E-post: rita.orrestad@hvl.no

Ressurs i styret

Lene Hofslund Dulsvik
TLF: 91510891

E-post: lene@pgp.no

Torunn Borlaug
TLF: 95262911

E-post: torunn.borlaug@enivest.net