Kostnadar og innmelding i SIL-Karate

Treningsavgift er kr 1500,- pr semester (2 semester i året), som betales inn på (SIL) kontonummer 3785.13.13193

Merk innbetaling med "Karate" og "namn medlem" kontingent "vår årstall" eller "haust årstall". Frist for innbetaling av treningsavgift "vår-semester" er 25 februar, og "haust semester" 25 august. 

Når bekreftelse for betalt trening er sendt på mail til jardar818@gmail.com, blir medlem i Karate gruppa innmeldt i Norges kampsportforbund. Medlemsavgifta er inkludert i treningsavgifta for Karate gruppa.

Medlemsforsikring for born t.o.m. 12 år er inkludert, medan det må betalast ein obligatorisk forsikringsavgift for dei som er 13 år og eldre. Meir om forsikring følgjer her; http://kampsport.no/klubbdrift/forsikring/  

For å kunne trene må du vere medlem i Sogndal idrettslag. Dette er viktig då medlemskontingenten inneheld forsikring for utøvaren. For barn under 16 år kostar det kr 200,- pr år. For vaksne er prisen kr 300,- pr år. Klikk på denne linken Medlemsskap for å komme til skjema for innmelding i idrettslaget. Velg "Karate" under "mine idretter".