Styret

Styret kan kontaktes på e-post: sogndalklatreklubb@gmail.com

Spørsmål spesielt om barne- og ungdomsklatring skriv til: skk.barneogungdomsklatring@gmail.com

 

Leiar
Jenny Farsund Storvik

Barne-og ungdomsklatringansvarleg:
Ingri Aftret Løseth
Gustav Tøstesen
skk.barneogungdomsklatring@gmail.com

Utstyrs- og sikkerhetsansvarleg:
Kristoffer Günther Hansen

Medie- og kommunikasjonsansvarlig:
Kristoffer Günther Hansen

Sponsoransvarlig:
Robin Kalvatn Øvretun

Ungdomsrepresentant:
Robin Kalvatn Øvretun

Satsningsutviklings-koordinator: 
David Postelt
Simen Nesje Enger

Arrangementansvarlig: 
David Postelt

Økonomiansvarleg:
Christiane H. Edvardsen 

Andre styremedlem:
Mie Dahl Pind
Idunn Litleré
Vidar Nørbech