Kontaktinformasjon

Trenarar
Katarina Solvi Mardal
906 92 037

Tom Andre Moberg
402 04 074


Styret
May Britt Hauge, leiar
416 73 908

Svenn Kjøstvedt
992 53 239


Representant for symjegruppa i hovudstyret til SIL er;
Jan-Erik Weinbach


Sogndal symjehall
Hallstyrar Anna-Karin Clarin 
576 54 716 -/ 976 90 733

Vakt i hallen på kveldstid (16:00-21:30)
479 78 246
sogndal.idrettshall@sfj.no