TERMINLISTE FOR ORIENTERING 2019

Opplegg for orienteringsaktivitet i Sogn: 

Orienteringsløp (o-løp) på onsdager med start mellom kl 17:00 og 18.30.

Løyper frå nybegynnar til ekspert. Passar for alle, frå familietur til trening. Enkel opplæring kvar onsdag for dei som ønskjer det.

Alle løpa blir annonsert på vår Facebookside: Orienteringsgruppa i Sogndal IL


Vekas løyper henger ute som oppsatt i terminlista under, og du kan springe så lenge postene henger ute. Du kan få tilgang til kart direkte ved å sende e-post til vekasloypesogndal@gmail.com.

Resultat frå løpa finn du under Aktuelt frå Orientering.

Terminliste.JPG