O-løp Kaupanger Idrettsplass 2019-09-18

Resultat frå treningsløp på Kaupanger Idrettsplass

18.september 2019 viste haustvêret seg frå sin beste side! Vi fekk dessverre ikkje det store oppmøtet på trening, men dei som kom gjorde ein glimrande innsats :)

Enkel:

 • Hanna Stenevik - utan tid

Ekspert kort:

 • Torbjørn Stokke - 54:33

 • Oddbjørn Ramstad - 1:25:42

 • Hanna Axelsson Meyerson - utan tid

Nybegynnar lang:

 • Asbjørn Klakegg Forland - 44:43

 • Helene Hauge - 1:22.12

Lerum og Sogndal idrettslag vandrar saman i tre nye år

Sogndal idrettslag er stolt og glad over å ha forlenga samarbeidet med Lerum til og med 2021.

Lerum har vore samarbeidspart med SIL i ein mannsalder og måndag 9. september vart samarbeidet forlenga med nye 3 år.

Stødige og langsiktig samarbeid gir idrettslaget naudsynt arbeidsro til å bruke mest mogeleg av dugnadstimene våre på å fylje opp og utvikle barne- og breiddeidretten. Her har Lerum vore i ein særklasse.

Handball og Lerum_110919.jpg

SIL er takksame for den ektefølte støtta frå Lerum, som har gått i arv generasjon til generasjon :-)

Difor har vi også i overskrifta valt å låne ord frå Olav Stedje si vakre balade “Vi vandra saman”.

Kjærleik til ekte varer går i arv_110919.jpeg

Meldt deg på symjekurs? Oppstart 30.09

Me startar opp att med symjekurs mandag 30.september. Kursa våre går over ti ganger.
Ynskjer du å delta - meld deg på til; katarinasolvi@yahoo.no

6-7 år Vanntilvenning
Mandag kl 18-18:30

Foreldra er med i bassenget

8-9 år Symjekurs
Mandag kl 18:30-19:00

Barnet må kunne stå sjølvstendig i bassenget

Det er glidande overgang frå å vere trygg i vatnet til å bli symjedyktig. Me legg vekt på å tilby kurs som treff det nivået barnet er på. Difor vil aldersnivået på kurset kun vere rettleiande. Me stiller med to instruktørar på kvart kurs og det er avgrensa tal plassar.

Oppstart barneidrett 5-6 åringar (kull 2014 og 2013) høsten 2019

Barneidrettstrening for 5- og 6 åringer starter opp tirsdag 3.september kl 17:30 på Trudvang skule.

Hvis regn blir vi inne i gymsalen, hvis oppholdsvær ute på skoleplassen.

Mer info om plan for høsten og påmelding kommer.

Vel møtt til alle som vil! :) :D

Ta kontakt med Ellen Eimhjellen Blom, mob: 91125943 ved spørsmål.

O-løp Kaupanger Idrettspark 2019-08-28

Treningsløp på Kaupanger Idrettspark 28.august

Denne veka vart treningsløpet arrangert på Kaupanger Idrettspark. Løypene vert ikkje hengane ute som vanleg, på grunn av distriktsmesterskap i orientering som vert arrangert på Kaupanger helga 31.aug-1.sept.

Resultatliste

Løype 4

 • Helle Bjerke                                              74:33

 • Jacob Jutrem                                           56:07     (mangla ein post)

 • Solveig Haugland                                   Utan tid

 • Tobias Lynum                                           Utan tid

Løype 5

 • Kristin Munkejord                           41:45

Løype 6

 • Marit Grønningseter                             Utan tid

Løype 7

 • Hildegun Hellenes                                  36:42

 • Sunniva Nybø Førland                           38:07

Løype 8

 • Kari Sofie Håland Hofsvik                     28:58

 • Aksel Fureli                                                54:49

 • Isak Fureli                                                   54:49

Løype 9

 • Kristian Bergheim                                   18:21

 

Stjerne-O eller annen aktivitet

Daniel Reppen Ba***teig                            Niclas Høgheim Olstad

Emilie Sofie Høgheim Olstad                     Emma Veum Olstad

Joakim Aasen Engebø                                 Mathias Aasen Engebø

Sindre Nerås Teigen                                     Malene Lien Molland

Even Lien Molland                                         Eivor Sandradotter Bakkane

Benjamin Barsnes Frøyd                             Casper Barsnes Frøyd

Markus Tonjer                                                 Elise Elvehøy

Nytt tilbud- Bli med på mastersymjing!

Endeleg kan symjegruppa igjen tilby mastersymjing som er symjetrening for ungdom-/voksne. Har du ikkje anna å vise til enn symjeknappen, men har lenge hatt lyst til å bli ein betre symjar eller vere ein del av eit symjelag har me eit tilbud til deg.

Me startar opp eit symjeparti for deg som kan symje, men har lyst til å heve nivået ditt. Treninga vil bestå av ein kombinasjon mellom teknikktrening og ulike program for å bedre hurtigheit og uthald. Du vil få individuelle tips for å heve ditt nivå, men like viktig er det at me har det moro på trening!

Vår mastertrenar er Nikolaj Trautner, som er tidlegare landslagssymjar og elitetrenar frå Danmar. Han vil vere både symjande trenar og instruere deg frå kanten.

Den einaste forutsetnad er at du kan symje og har lyst til å utfordre deg sjølv.

Bli med torsdagar frå kl 16:30-18:00

Bli med på symjing i haust!

Symjegruppa til SIL har følgjande aktivitetar hausten 2019;

Symjetrening kvar torsdag kl 16:30-18:00

Trenarar er; Katarina Solvi Mardal og Tom Andre Moberg.


OPPSTART TORSDAG 5.SEPTEMBER


Symjekurs over 10 gonger blir arrangert kvart semester.

Vasstilvenningskurs 6-7 år
Mandagar kl 18-18:30
(Foreldre er med i bassenget)

Symjekurs 7-8 år
Mandagar kl 18:30-19:00
(Barnet må kunne stå sjølv i bassenget)

Påmelding på mail til; katarinasolvi@yahoo.no

OPPSTART BLIR ANNONSERT

O-løp Haukåsen 2019-08-21

Treningsløp på Haukåsen 21.august 2019

Første trening etter sommarferien vart arrangert på Haukåsen. Mellom regnvêrsdagane glimta sola til og ga oss riktig gode løpeforhold.

På grunn av Distriktsmeisterskap i Orientering 31.aug-1.sept kan vi ikkje la løypene hengje ute denne veka. Alle postane vart teke inn etter løpet i dag. Det vert ny trening neste onsdag, 28.august, på Kaupanger Idrettsplass. Meld deg på hendinga på vår Facebookside “Orienteringsgruppa i Sogndal IL”.

Resultatlsite

A-løypa lang:

 • Elise Elvehøy - 56:02

 • Hanna Axelsson Meyerson - 1:01:00

 • Helene Hauge - 1:18:22

A-løypa kort:

 • Anna-Karin Clarin - 49:51

 • Jorunn Kristin Aa Albertsen - 50:55

 • Katrin Lægreid Nes - 57:27

 • Torbjørn Stokke - 1:16:06

 • Kristin Munkejord - uten tid

C-løypa:

 • Marit Hindrum Grønningsæter - 44:21

 • Calum Macintyre - 44:21

 • Kari Sofie Høland Hofsvik - uten tid

N-løypa:

 • Isak Forel - uten tid

 • Monica Strand - uten tid

OPPSTART TURN HAUSTEN 2019

Hei alle turnarar - og føresette!

Det nærmar seg skulestart - og ny turnsesong🤸‍♀️🤸‍♂️

Me gler oss til å sjå att gamle - og møta nye - turnarar. Oppstart av turntreningane vert måndag 2.september. I år som i førre sesong vert treningane haldne på Vesterland.

Nytt denne sesongen er at me har to treningsdagar, måndag OG onsdag. Under følgjer dei planlagde treningstidene for hausten:

Måndag:
kl. 17-18: 5. klasse (2009-kullet) 
kl. 18-19: 6. klasse (2008-kullet) 
kl. 19-20: 7. klasse og oppover (2007-kullet og eldre)

Onsdag:
kl. 17-18: 3. klasse (2011-kullet) 
kl. 18-19: 4. klasse (2010-kullet) 
kl. 19-20: Ekstratrening 5. klasse og oppover

Ekstratreninga på onsdag er for dei mest ihuga turnarane våre, og gjerne dei som ynskjer å vera med på konkurransar. Turnarar som er med på to økter i veka vil få ei ekstra treningsavgift.

Stalltips og reglar er stort sett som i fjor: me ber om at de møter litt før til treningane, slik at turnarane er klare klokka heil. Merk at det er trangt om plassen på parkeringa framfor Vesterland, og det kan særleg bli kaotisk ved henting og levering. Nytt dei andre parkeringane som finst på Vesterland, det er godt skilta! Me oppmodar elles om samkøyring, det er godt for både tidsklemma, klimaet og ettermiddagskvilen.

Nytt av året er at føresette/andre som er er tilstades på Vesterland må pårekne å bli med som "ekstrahjelp" under treningane dersom det er behov for det. Føresette vert sett til enkle oppgåver som ikkje krev turnkunnskap, så ikkje gøym dykk under borda eller bak telefonane. Litt hjelp frå foreldre er naudsynt dersom me skal gje plass til så mange som mogleg i kvart kull!

Innmelding i turngruppa skjer i år som i fjor via MinIdrett, sjå eigen instruks om innmelding. MERK AT TURNARAR SOM VAR MED I TURNGRUPPA FØRRE SESONG AUTOMATISK VERT REKNA SOM MEDLEMMER DENNE SESONGEN. TA GJERNE EIN SJEKK PÅ OM BARNET DITT ER MELDT INN. DERSOM DET IKKJE SKAL VERA MED LENGER, MÅ DET AKTIVT MELDAST UT. Ta kontakt om noko er uklart.

Vel møtt!

Orienteringstreningane hausten 2019 startart opp att

Frå og med veke 34 til og med veke 40 kan du springe orientering kvar onsdag

Terminlista for hausten er klar. Her kan du sjå oversikta over alle treningane i haust: https://www.sogndalidrettslag.no/terminliste-for-orientering.

I tillegg vil kvar trening bli annonsert som ei hending på vår Facebookside “"Orienteringsgruppa i Sogndal IL”.

Orienteringstreningane er for alle som ønskjer, enten du er ung eller gamal, medlem eller ikkje medlem, nybegynnar eller ekspert :)

Vekas løype heng ute ei veke, slik at dei som ikkje rekk treninga kan løpe seinare i veka. I så fall får du kart ved å sende ein førespurnad til vekasloypesogndal@gmail.com.

Vel møtt og med ønskje om ein god orienteringshaust,

Helsing frå styret :)

Påmelding til Kvam klatre-Maraton 2019

Sogndal Klatreklubb SIL inviterer til Kvam Maraton 2019!

I løpet av 12 timar, frå kl. 08.00 - 20.00, skal du og klatrepartnaren din samle flest mogleg poeng ved å klatre så mange ruter de klarer.

Det er også premie for beste kostyme :)

Oppmøte kl 08.00 på parkeringen på vestre.
Scorecard blir delt ut ved konkurransestart.

Mat og premieutdeling direkte etter maratonet kl. 20.00.
Det blir GRILLBUFFET på DAMPSKIPSKAIEN :D

Påmelding til maraton og grillbuffet

REGLAR:

 • Kvart lag består av 2 deltakarar.

 • Det vert tre klassar; damelag, herrelag og mikslag

 • Målet er å få flest mogleg poeng, rutene har poeng etter vanskelighetsgrad, så mange lettare ruter kan gi like mange poeng som færre harde ruter.

 • Deltakarane på laget kan, men må ikkje gå dei same rutene.

 • Kvar rute kan bli logga ein gang pr deltakar. Dvs at om ein deltakar leier ei rute frå start til topp, uten heng, fall eller å dra i slynger, får ein poeng.

 • INGEN TOPPTAU.

 • Deltakaren kan prøve å leie ei rute så mange ganger ein vil, men må sleppe til andre klatrarar om det er kø.

 • Om ein deltakar fell på ei kilerute, kan ein bli firt ned og starte på nytt med sikringane hengande frå førre forsøk. Kileruter gir ekstrapoeng.

 • Deltakar må bruke minst tre sikringar for å få godkjent kilerute.

 • Preklipping av slynger på første og andre bolt er lov.

 • Graderinga i klatreføraren er gjeldande.

  Det vil vere mulig å delta i konkurransen uten å gjennomføre heile maratonet på 12 timar. Dette vil mest truleg reduserer muligheiten for å vinne, men auka deltaking skapar auka moro!

O-løp Hodlekve 2019-06-19

Treningsløp i Hodlekve 19.juni 2019

Siste treningsløp før sommaren vart arrangert i Hodlekve. Temperatur og vær var perfekt for ein sveitteøkt i bakkane over Rindabotn! Som vanleg hadde vi deltakarar i alle aldrar, til og med ei som aldri hadde prøvd orientering før :) Ved målgang kunne alle kose seg med sjokoladebollar, og born som plumpa i myra fekk to!

Vi takkar for deltakinga denne våren og ønskjer alle saman velkomne att til hausten. Vi legg ut oppdatert terminliste så snart den er klar, og gir ein lyd til alle våre orienteringsvennar på Facebook.

Minner om at A-løype kort og lang frå løpet i Hodlekve vert hengande ute resten av sommaren. Ta kontakt på vekasloypesogndal@gmail.com om du ønskjer kart.

Resultatliste

A-løypa lang: 5,5 km

 • Christian Frøyd Sogndal IL - 52:47

 • Elise Elvehøy Sogndal IL - Fullført (gløymde brikke ;)

A-løypa kort: 4 km

 • Jorunn Aa Albretsen Sogndal IL - 47:54

 • Sverre Aasen Sogndal IL - 54:08

B-løypa: 3,5 km

 • Marit Grønningsæter Sogndal IL 46:07

 • Åsne Helleve - delteke

 • Sigurd Orkelborg - delteke

 • Silje Foyn - delteke

N-løypa

 • Eirik Aalbu - 56:07

 • Silje Aaberge Aalbu - 56:07

 • Jøran Lien Molland - 58:39

 • Ingvild Lien Molland - 58:39

 • Eirik Sægrov Binningsbø - 1:11:11

 • Jørgen Binningsbø - 1:11:11

 • Trygve Clarin Lunde - delteke

 • Torbjørn Clarin Lunde - delteke

 • Anna-Karin Clarin - delteke

O-løp Oklevik 2019-06-05

Deltakarar nærløp 5.juni Oklevik Hafslo

Nybyrjarløype, N-løype, 1,4 km

 • Jens Melheim 48.58

 • Ellen Melheim 48.59

 • Elisa Røneid 25.54

 • Laila Haugsvær 25.59

 • Tiril Bøgseth 26.29

 • Elise Bøgseth 26.29

 • Synne Optun 26.28

 • Dennis Røneid 26.27

 • Magnhild Haugsvær 26.29

 • Maia Røneid 26.45

 • Daniel Haugen 25.33

 • Lukas Haugen 25,05

 • Erle Buskaker 27.56

 • Mathea Kariusbakken 26.36

 • Sara Lomheim 36.13

 • Anne Grete Lomheim 36.15

 • Jannicke Lomheim 36.17

 • Per kristian Hallaren 43.56

 • Jan Martin Hallaren 46.35

 • Erika Hallaren 47.05

 • Ulrik ørbech 41.24

 • Per Gunnar Moe 43.03

 • Olav Moe 43.03

 • Fillip Ørbech 42.31

 • Emilie Hundershagen 44.04

 • Oskar Optun Delteke

 • Mie Pind Delteke

 • Arild Pind Delteke

B-løype 2,2 km

 • Mari Bystøl Delteke

A-løype 3,9 km

 • Katrin Lægreid Nes 65.30

 • Casper Andersen 66.09

 • Sverre Åsen 72.40

 • Audun Kristian Oklevik Delteke

 • Anna Karin Clarin Delteke

O-løp Amla 2019-05-29

Treningsløp på Amla onsdag 29.mai 2019

Her er deltakarane frå treningsløpet på Amla. Hugs at postane heng ute ei veke, ta kontakt om du ønskjer kart: vekasloypesogndal@gmail.com

N-løypa:

 • Eirik S. Binningsbø - deltatt

 • Jørgen Binningsbø - deltatt

C-løype:

 • Marit Grønningsæter - 23:57

 • Iver Sollid - deltatt

 • Wenche Sollid - deltatt

A-kort:

 • Tore Frimanslund - 29:50

 • Marit Tveite Bystøl - 44:32

 • Kristina Klokkhaug - 44:32

 • Pål Iversen - deltatt

 • Birgit Rustad - deltatt

A-lang:

 • Anna-Karin Clarin - 57:23

 • Elise Elvehaug - 01:03