O-løp Kaupanger Idrettspark 2019-04-10

Første trening for sesongen på Kaupanger Idrettspark

I strålande sol vart første o-løpet gjennomført på Kaupanger. Her er resultata:

Løype: A- lang 5,1 km

 • Elise Elvehøy - 1.04.00

 • Tore Frimanslund - 1.07.00

Løype: A-kort 3,3 km

 • Jorunn Fjermestad - 1.00.19

 • Oddbjørn Ramstad - 1.29.46

Løype: B  3,9 km

 • Casper Andersen - 41.02

 • Kristin Munkejord - 1.43.42

 • Linea Halle - 1.43.43

Løype: C  2,1 km

 • Ingvild Andersen - 31.17

Løype: N 1.6 km

 • Kari Sofie Hofsvik - 36.49

 • Jens Melheim - 51.00

 • Astrid Melheim - 51.00

 • Ragnhild Melheim - 51.00

 • Kjetil Melheim - 51.00

 • Jørgen Binningsbø - 54.15

 • Eirik Sægrov Binningbø - 54.15

 • Arild og Mie Pindute tid (uten tid)

Klatresamling for ungdom i Sogndal d. 30. mars

Sogndal klatresenter og Idrettssenteret planlegger en lavterskel samling for ungdommer i Sogn og Fjordane.

Målet ved samlingen er først og fremst en sosial sammenkomst der utøverne kan bli kjent med andre jevnaldrende i regionen, i tillegg skal det bli et godt treningsutbytte og en faglig økt om treningsplanlegging. De legg opp til to praktiske treningsøkter og et faglig foredrag ila dagen. Øktene vil holdes på Sogndal klatresenter og Idrettssenteret, den faglige økten vil være i et klasserom på HVL. Første treningsøkt starter kl. 10, den faglige økten starter kl. 12.30. og den siste økten med bevegelighet, klatring og styrke starter kl. 13:30. Opplegget vil være ferdig til kl. 16:00, veggen er åpen til 18.00 for de som ønsker å klatre mer.

Meir informasjon på facebook


Påmelding sendes til herman@idrettssenteret.no innen torsdag 28. mars.
Ytterlige info eller spørsmål sendes til samme epost.

ÅRSMØTE 2019 - Nytt styre

Velkommen til nye styremedlemmer: Kristoffer Gunter Hansen, Vidar Nørbech, Simen Nesje Enger, David Postelt, Christiane Edvardsen og ungdomsrepresentant Robin Kalvatn Øvretun. Jenny Farsund Storvik, Gustav Tøstesen, Mie Dahl Pind, Idunn Litlere Brodahl og Ingri Aftret Løseth blir med vidare.

Even Friden Melhus og Morten A. Tryti går ut av styret. TUSEN TAKK for alt de har bidratt med i klubben 🙏👏!


Her finn de kontaktinfo til styret

Registrering av medlemskap

Sogndal idrettslag nyttar Min Idrett som verktøy for å registrere medlemmar. Føresatte registrerar sjølv barnet sitt som aktiv deltakar hjå oss både på symjekurs og på symjetrening. Det enkleste er at foreldre registrerer seg sjølv i Min Idrett og deretter legger til barn som familiemedlemmar. På Min Idrett har du full oversikt over barnet ditt sine opplysningar og andre aktive familiemedlemmar.

Les meir om dette på nettsida til Sogndal idrettslag; https://www.sogndalidrettslag.no/minidrett/. Du finn min idrett her; https://minidrett.nif.no

Årsmøte i symjegruppa 28.02


Styret kallar med dette inn til årsmøte i symjegruppa til Sogndal idrettslag.

Årsmøtet finn stad torsdag 28. februar 2019 kl. 17.00 på Campus Helse, lokalisert i 1 etg. over Idrettsenteret. Me samlast til årsmøte medan ungane våre er i bassenget.

Saker som eit medlem ønskjer å ta opp på årsmøtet, må bli sendt til styret seinast 21. februar på mail til; maybritthauge@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast éi veke før årsmøtet på FB sida og nettsida til symjegruppa.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av symjegruppa i minst éin månad, og ha betalt medlem- og treningsavgift. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valg, forslagsrett m.m, sjå Sogndal Idrettslag si lov § 5 til § 8.

Velkomen til årsmøte!

Orientering: Innkaling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i orienterinsgruppa i SIL

Styret kallar med dette inn til årsmøte i orienterinsgruppa i SIL.

Årsmøtet finn stad 28. Februar 2019 kl. 20.00 i Deponiet på Campus (3. etasje rett overfor innovasjonsbygget).

Saker som eit medlem ønskjer å få tatt opp på årsmøtet, må bli sendt til styret seinast 15.februar til jorunn.kristin@online.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast éi veke før årsmøtet på  https://www.sogndalidrettslag.no/aktuelt-orientering/ og orienterinsgruppa i SIL si FB-side.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av orienterinsgruppa i SIL i minst éin månad, og ha betalt medlem- og treningsavgift.  Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For mier informasjon om stemmerett, valg, forslagsrett m.m, sjå Sogndal Idrettslag si lov § 5 til § 8.


Velkomen til årsmøte!

Turndag

Sogndal turn ynskjer alle store og små, besteforeldre og alle andre hjarteleg velkomne til å sjå kor flinke turnarane våre er vortne!

Turndagen vert i år halden på Vesterland, måndag 11.februar kl 17.00 - 19.30.

Alle turnarar må møte til kl 17.00 denne kvelden.

Parkering:

Det er parkeringsplassar både framom, på “bortsida” og over kafeen på Vesterland, Dersom det vert fullt på desse plassane er det òg mogleg å parkera på travbana. Ein bør då rekna fem minuttar til å gå til Vesterland.

Bilettpris: kr 30,- per vaksen. Born er gratis.

Det vert sal av kaffi og kaker - vel møtt!

Turn: Innkalling til årsmøte

Styret i Sogndal turn kallar inn til årsmøte tysdag 26. februar kl. 18.00 i Flostova på Fosshaugane Campus.

Saklista er som følgjer:

 1. Opning av årsmøtet

 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

 3. Val av ordstyrar og skrivar

 4. Godkjenning av årsmelding

 5. Godkjenning av rekneskap 2018 og budsjett 2019

 6. Val

 7. Ymse

Andre saker må meldast til styret på e-post til Agna Hollekve (leiar) innan 12. februar. E-post: agna.hollekve@outlook.com

Vel møtt!

Klatring: Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Sogndal Klatreklubb SIL

Styret kallar med dette inn til årsmøte i Sogndal Klatreklubb SIL. 

Årsmøtet finn stad 26. Februar 2019 kl. 19.30 i Flostova på Campus. 

Saker som eit medlem ønskjer å få tatt opp på årsmøtet, må bli sendt til styret seinast 12.februar til sogndalklatreklubb@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast éi veke før årsmøtet på https://www.sogndalidrettslag.no/aktuelt-klatringog Sogndal Klatreklubb SIL si FB-side. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av SKK SIL i minst éin månad, og ha betalt medlem- og treningsavgift.  Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For mier informasjon om stemmerett, valg, forslagsrett m.m, sjå Sogndal Idrettslag si lov § 5 til § 8.


Velkomen til årsmøte!

Årsmelding

Saksliste

Buldrecup - Våren 2019

Sogndal Klatreklubb SIL er klar til Buldrecup - Våren 2019

Buldrecupen er eit uformelt og sosialt tiltak som Sogndal Klatreklubb SIL arrangerer fire tirsdage i "vinter/vår" sesongen:

 • Vol. 1: 5. februar

 • Vol. 2: 26. februar

 • Vol. 3: 26. mars

 • Vol. 4: 30. april

Hvem skal ha pokalen med heim?

Vi legg saman resultatene frå alle fire buldrecups og finn ein samlet vinner = den mann og den kvinde som har klatret flest buldre :)
Det blir og loddtrekningspremier og ein får eit lodd for kvar buldrecup dei har veret med på.

Hugs å registrere deg i resepsjonen hos Sogndal Klatresenter/Idrettssenteret før du startar økta i buldreveggen.

Som besøkande, utan medlemsskap ved Sogndal Klatresenter/Idrettssenteret, skal ein også registrere seg i resepsjonen og betale drop-in før ein startar økta.

Meir info på Facebook

SIL medlemskontingent 2019 er på vei

SIL medlemskontingent 2019 er på vei

Medlemskontingenten er ei viktig inntekt for idrettslaget og går mellom anna til å forsikre utøvarane, administrasjon av idrettslaget og fordeling mellom gruppene.
PS Mange får flere fakturaer pr. aktiv. Dette kommer av at faktura blir sendt til både aktiv, og registrerte foreldre. Det er mao. ikke dobbelt-fakturering. Dersom du betaler via MinIdrett vil du enklere ha en oversikt over hvem du har betalt for.