Status: Ny fleirbruks- og basishall i Sogndal

Styret i SIL har i lengre tid arbeid med realisering og plassering av ein ny fleirbruks- og basishall i Sogndal. I den samanheng er arkitektfirmaet Stiv Kuling engasjert for å utarbeide eit moglegheitstudium for plassering av hallen mellom Kvåle skule og Sogndal idrettshall. . Saka har blive omtalt i lokalavisene dei siste dagane og skal handsamast på neste møte i formannskapet kor representantar frå styret i SIL vil vere til stades for å presentere sine hallambisjonar.

De kan lese meir om saka i Sogn Avis og på Porten.no.

Meir info om saka vil følgje om kort tid.