O-løp Amla 2018-05-09

     

Karin Street Ekspert kort 00:49:31

Elise Elvehøy Ekspert kort 00:54:02

Håkon Albretsen Ekspert kort 00:58:22

Ole-Ivar Eide Ekspert kort 01:14:27

Helene Hage Ekspert kort 01:15:46

Maria Lund Ekspert kort 01:21:02

Siri-Bente Haugen Ekspert kort 01:21:24

Oddbjørn Ramstad Ekspert kort Koste seg i skogen

Jan Lund Ekspert kort Uten tid

Jorunn AlbretsenEkspert kort00:55:00

Ingvild AndersenEkspert kort01:19:15

Øyvind SætreEkspert kort01:06:15

     

Hanna Axelson Meyerson    Ekspert lang 00:53:30

Casper H Andersen Ekspert lang 00:54:52

Sigbjørn Ytterhsu Ekspert lang 00:58:59

Ina Charlotte Moe Ekspert lang 01:04:24

Tore Frimanslund Ekspert lang 01:12:09

Robert TellvikEkspert lang00:52:00

Thorbjørn StokkeEkspert langUten tid

     

Klara Street Enkel 1 00:42:07

Halvor Danevig Enkel 1 Uten tid

Ingri Danevig Enkel 1 Uten tid

Sigurd Danevig Enkel 1 Uten tid

     

Kari Sofie Hofsvik  Enkel 2 00:36:39

Liv Håland Enkel 2 00:36:39

     

Mie Pind Viderkommende 00:30:19

Åsne Helleve Viderkommende Uten tid

 

Jorunn Fjermestad Mosjon 00:52:00

 

 

 

 

 

20180509_180305.jpg