Årsmøte i SIL Taekwondo 2016

Innkalling til årsmøte 2016 i SIL Taekwondo
torsdag 11. februar kl 20.00 i Flostova, Campus

Framlegg eller saker de ynskjer handsama på årsmøtet sendast styreleiar på epost: olav-arild@barsnes.net innan 01.02.2016

Sakliste vil bli sendt ut ei veke før møtet.

Vel møtt!
 

 

OPPDATERING:

Saksliste og andre tilhøyrande dokument er no klare.

Saksliste

Årsmelding

Framlegg til budsjett 2016

Rekneskap 2015