Semesteravgift SIL Taekwondo Hausten 2015

Det er no tid for å betale treningsavgift til Sogndal Taekwondo for haustsemesteret. Betalinga skjer elektronisk her:

https://www.deltager.no/semesteravgift_haust2015

 

I tillegg må du som utøvar i SIL Taekwondo betale medlemsavgift til Sogndal Idrettslag. Dette er ei årleg betaling.
Her betalar du denne avgifta:

http://www.sogndalidrettslag.no/bli-medlem