Turn: Innkalling til årsmøte

Styret i Sogndal turn kallar inn til årsmøte tysdag 26. februar kl. 18.00 i Flostova på Fosshaugane Campus.

Saklista er som følgjer:

  1. Opning av årsmøtet

  2. Godkjenning av innkalling og sakliste

  3. Val av ordstyrar og skrivar

  4. Godkjenning av årsmelding

  5. Godkjenning av rekneskap 2018 og budsjett 2019

  6. Val

  7. Ymse

Andre saker må meldast til styret på e-post til Agna Hollekve (leiar) innan 12. februar. E-post: agna.hollekve@outlook.com

Vel møtt!