SIL-pris, heiderstekn og æresmedlemskap

På årsmøte i SIL 28. mars 2019 vart det delt ut både SIL-pris, heiderstekn og æresmedlemskap. Mottakarane har alle bidratt med prestasjoner og engasjement utenom det vanlege.

SIL gratulerer!