OPPSTART TURN HAUSTEN 2019

Hei alle turnarar - og føresette!

Det nærmar seg skulestart - og ny turnsesong🤸‍♀️🤸‍♂️

Me gler oss til å sjå att gamle - og møta nye - turnarar. Oppstart av turntreningane vert måndag 2.september. I år som i førre sesong vert treningane haldne på Vesterland.

Nytt denne sesongen er at me har to treningsdagar, måndag OG onsdag. Under følgjer dei planlagde treningstidene for hausten:

Måndag:
kl. 17-18: 5. klasse (2009-kullet) 
kl. 18-19: 6. klasse (2008-kullet) 
kl. 19-20: 7. klasse og oppover (2007-kullet og eldre)

Onsdag:
kl. 17-18: 3. klasse (2011-kullet) 
kl. 18-19: 4. klasse (2010-kullet) 
kl. 19-20: Ekstratrening 5. klasse og oppover

Ekstratreninga på onsdag er for dei mest ihuga turnarane våre, og gjerne dei som ynskjer å vera med på konkurransar. Turnarar som er med på to økter i veka vil få ei ekstra treningsavgift.

Stalltips og reglar er stort sett som i fjor: me ber om at de møter litt før til treningane, slik at turnarane er klare klokka heil. Merk at det er trangt om plassen på parkeringa framfor Vesterland, og det kan særleg bli kaotisk ved henting og levering. Nytt dei andre parkeringane som finst på Vesterland, det er godt skilta! Me oppmodar elles om samkøyring, det er godt for både tidsklemma, klimaet og ettermiddagskvilen.

Nytt av året er at føresette/andre som er er tilstades på Vesterland må pårekne å bli med som "ekstrahjelp" under treningane dersom det er behov for det. Føresette vert sett til enkle oppgåver som ikkje krev turnkunnskap, så ikkje gøym dykk under borda eller bak telefonane. Litt hjelp frå foreldre er naudsynt dersom me skal gje plass til så mange som mogleg i kvart kull!

Innmelding i turngruppa skjer i år som i fjor via MinIdrett, sjå eigen instruks om innmelding. MERK AT TURNARAR SOM VAR MED I TURNGRUPPA FØRRE SESONG AUTOMATISK VERT REKNA SOM MEDLEMMER DENNE SESONGEN. TA GJERNE EIN SJEKK PÅ OM BARNET DITT ER MELDT INN. DERSOM DET IKKJE SKAL VERA MED LENGER, MÅ DET AKTIVT MELDAST UT. Ta kontakt om noko er uklart.

Vel møtt!