Bli med på symjing i haust!

Symjegruppa til SIL har følgjande aktivitetar hausten 2019;

Symjetrening kvar torsdag kl 16:30-18:00

Trenarar er; Katarina Solvi Mardal og Tom Andre Moberg.


OPPSTART TORSDAG 5.SEPTEMBER


Symjekurs over 10 gonger blir arrangert kvart semester.

Vasstilvenningskurs 6-7 år
Mandagar kl 18-18:30
(Foreldre er med i bassenget)

Symjekurs 7-8 år
Mandagar kl 18:30-19:00
(Barnet må kunne stå sjølv i bassenget)

Påmelding på mail til; katarinasolvi@yahoo.no

OPPSTART BLIR ANNONSERT