Symjetrening hausten 2018

Symjegruppa til SIL har følgjande aktivitetar i haust;

Symjetrening kvar torsdag kl 16:30-18:00
Trenarar er; Gaute Einevoll Fimreite, Katarina Solvi Mardal og Tom Andre Moberg.


Symjekurs over 10 gonger blir arrangert kvart semenster.

Vasstilvenningskurs 6-7 år
Mandagar kl 18-18:30
(Foreldre er med i bassenget)

Symjekurs 7-8 år
Mandagar kl 18:30-19:00
(Barnet må kunne stå sjølv i bassenget)

Påmelding på mail til; katarinasolvi@yahoo.no