SIL medlemskontingent 2019 er på vei

Min idrett - Betaling

Medlemskontingenten er ei viktig inntekt for idrettslaget og går mellom anna til å forsikre utøvarane, administrasjon av idrettslaget og fordeling mellom gruppene.
PS Mange får flere fakturaer pr. aktiv. Dette kommer av at faktura blir sendt til både aktiv, og registrerte foreldre. Det er mao. ikke dobbelt-fakturering. Dersom du betaler via MinIdrett vil du enklere ha en oversikt over hvem du har betalt for.

Medlemskontingenten gjeld alle som er aktive i Sogndal idrettslag og Sogndal idrettslag Fotball, inkludert trenara og styremedlem.
NB! Frå utøvaren fyller 13 år treng ein også lisens for å vere forsikra i konkurransar.

Medlemskap i SIL gir gode rabattar hjå Intersport Sogndal.
Les meir om medlemskap på http://www.sogndalidrettslag.no/bli-medlem/