Årsmøte O-gruppa 26/2

Mandag 26/2 blir det årsmøte for orienteringsgruppa. Årsmøtet blir på Kaupanger skule kl 20:00.

Vanlige årsmøtesaker:

Sak 1 Godkjenne innkallingen og sakliste
Sak 2 Velge dirigent, sekretær
Sak 3 Behandle årsmelding
Sak 4 Behandle regnskap
Sak 5 Vedta budsjett
Sak 6 Behandle innkomne forslag og saker
Sak 7 Fastsette treningsavgift
Sak 8 Foreta valg

Saker til Årsmøte skal vere sendt til jorunn.kristin@online.no innan 25. februar.

Årsmelding, rekneskap og budsjett er klikkbare lenker så snart det er klart fra styret.