Oppstart av symjetrening i 2019

Torsdag 10. januar startar symjegruppa opp att med symjetrening kl 16:30. Både nye og gamle symjarar er velkomne.

Symjing er ein fantastisk aktivitet å drive med som du vil ha glede av heile livet. Våre dyktige instruktørar rettleiar deg til å få ein god teknikk, opplev mestring og har det morosamt i bassenget. Velkommen til vannglede i symjehallen!