Årsmøte O-gruppa

Viser til tidligere innkalling til årsmøte i orienteringsgruppa.

Årsmøte blir gjennomført onsdag 8. februar kl 20.30 på Kaupanger skule.

Her er lenker til årsmelding, rekneskap og forslag til budsjett.

Årsmøtesaker:
1. Godkjenne innkallingen og sakliste
2. Velge dirigent, sekretær
3. Behandle årsmelding
4. Behandle regnskap
5. Vedta budsjett
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette treningsavgift
8. Valg

Saker til årsmøte skal sendast til jorunn.kristin@online.no i forkant av årsmøtet.