Klatring: Årsmøte 5. desember kl. 19:30

Årsmøte i Sogndal klatreklubb SIL 5. desember kl. 19:30

Sjå facebook for informasjon

Innmelding av saker og kommentar er 21. november
Send e-post til sogndalklatreklubb@gmail.com

Sakliste årsmøte

 • Godkjenning av stemmeberettigede
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Val av ordstyrar, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
 • Årsberetning v/ styreleiar
 • Barne- og ungdomsklatring v/Morten
 • Regnskap v/ Anne-Kjersti
 • Behandling av innmeldte saker
  • Sak 1.
   • Klubben skal ha eit boltelager tilgjengeleg for klubben sine medlemmar.  Lageret skal ha opptil  250 boltar med hengarar og 50 anker tilgjengeleg ved sesongstart. Klubben kan ha innkjøp for inntil 20 000 kr årleg til boltelageret.
  • Sak 2.
   • Søknad om NM i led og speed i 2018.
  • Sak 3. Gjenopning av klatrefeltet ”Loven” i Aurland.
 • Fastsette kontingent og treningsavgift.
 • Vedta budsjett
 • Val av styre