Klatreprøvedag for personar med nedsett funksjonsevne.

For første gong i Sogndal vart det av Sogndal Klatreklubb - SIL arrangert klatreprøvedag for personar med nedsett funksjonsevne. 

Klatring er den perfekte aktiviteten for å sprenge grenser, uansett bakgrunn og føresetnader. Klatring fører til mestring og du får trua på seg sjølv: «dette klarer eg!».

Læs artikkel i Porten!