Innkalling til årsmøte i Sogndal idrettslag

Arbeidsutvalet i Sogndal idrettslag innkallar med dette til årsmøte i Sogndal idrettslag.

Årsmøtet avholdas tysdag 28.02.2017 kl. 18.00-19.30, i Flo-stova på Campus Fosshaugane.

Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendas styret seinast 14.02.2017 til post@sogndalidrettslag.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast ei veke før årsmøtet på heimesida vår, sjå:  http://www.sogndalidrettslag.no/mter/.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlem under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslaget si lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Vennleg helsing,

AU SIL