Årsmøte orientering

2015 var et oppløftende år med mye aktivitet. Meir enn 220 forskjellige personer har deltatt på aktivitet fra o-gruppa i fjor. Vi hadde 22 o-løp og 19 treninger, og vekas løype var tilgjengelig hele sesongen. Det er utrolig kjekt når så mange vil være med på aktivitetene.

Onsdag 27. januar kl 20.30 blir det årsmøte for orienteringsgruppa.

Rom L273. Lines-bygget. (Kortsida mot Sognahallen). 
Gå opp trapphus ved idrettssenteret. Deretter ein trapp til. Klasserom ut mot bana ved open gang. Setter opp o-flagg ved klasserom.

Det blir ordinære årsmøtesaker:

Sakliste:
1. Godkjenne innkallingen og sakliste
2. Velge dirigent, sekretær
3. Behandle årsmelding
4. Behandle regnskap
5. Vedta budsjett
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette treningsavgift
8. Foreta valg

Årsmelding, regnskap og budsjett er vedlagt som link. (oppdatert versjon 12/1-16)

Framlegg til nytt styre:
Jorunn Aa Albretsen
Anna-Karin Clarin
Mari Hage Basberg
Robert Tellvik

Nytt styre konstituerer seg selv. 

Saker til årsmøtet må sendes til karl.helge@online.no innen 25.1.2016.

Møt opp og bli med på å utvikle o-gruppa videre. Vi trenger all den støtte vi kan for å gi minst like godt tilbud framover.