Oppstart symjetrening haust 2016

Symjetreninga startar oppatt i veke 35 (1.september). Treningstida vert torsdagar kl. 18.00-20.00 for barn og ungdom. Me gjekk tidlegare ut med trening også på tysdagar, men har valgt å avvente litt med denne dagen då tildelt treningstidspunkt var noko ugunstig.

Treningane vert i Lustrabadet dette halvåret pga. vedlikehald av idrettshallen/symjehallen i Sogndal. Avreise er kl. 17.15 frå skysstasjonen, forventa ankomst tilbake i Sogndal ca. kl 21. Me organiserer køyring med privatbilar + trenar (rullering mellom foreldra). For påmelding og spørsmål kontakt Ingunn Stavø tlf.: 92612639, e-post: inghatstavo@hotmail.com

Trenar (Marie Øverland) ønskjer å få ei melding om kven som kjem til kvar trening. Send difor ein sms innan kl. 18 dagen før. Mobnr 90124957

For å kunne delta på treningane våre må utøvar, eller utøvar sine foreldre, registrere seg på MinIdrett. http://www.sogndalidrettslag.no/minidrett/  Vi ber om at dette blir gjort før utøvaren møter til sin første trening. 

Prøvetrening

Om du er nyfiken på korleis det er å symje saman med oss eller om symjingtrening faktisk er like kjekt som det ser ut til, då kan du delta på to treningar utan å betale. 

Vasstilvenningskurs

Me jobbar i tillegg med å få til eit vasstilvenningskurs for dei yngste på Vesterland seinare i haust. Meir info kjem etterkvart.