Informasjon om medlemskontingent for 2016

Hei 

Idrettslaget har ikkje sendt ut faktura for medlemskontingent for 2016 enno.

Dette fordi vi arbeider med å konvertere medlemslista vår inn i MinIdrett. Mange er alt komme over i MinIdrett, men ikkje allle. 

Når vi er ferdige med konvertinga vil vi sende ut faktura for medlemskontingent til kvar og ein av dikka. 

Så lenge du har betalt medlemskontingenten for 2015 er du å rekne som medlem til vi fakturera ut medlemskontingent for 2016. Det betyr også at du kan nytte deg av medlemsfordelene og at du er forsikra. NB! hugs at alle frå og med 13 år også må løyse lisens for å vere forsikra når du utøver idrette tilknytt eit særforbund, som t.d. turn, friidrett, handball osv..

Idrettslaget reknar med at vi sender ut faktura for medlemskontingent innan utgangen av mai. 

 

Meir informasjon om MinIdrett og medlemskap sjå http://www.sogndalidrettslag.no/bli-medlem/