Resultat o-løp 15. september

25 o-løparar trossa regnet ogstilte til start i tungt men fint terreng i Kaupangerskogen.

Nybegynnar
Anne Bergheim          Utan tid
Ingrid Bergheim         Utan tid
Caroline Fagerheim  17.14
Tonje Slettemo           17.14
Line Hetland              17.14
Rosmari F. Gåsland  16.51
Attila Eserman          16.51

Vidarekomne
Kjetil Hilleren              28.59
Marit Norum                29.00
Hanna Stenevik            29.21
Caroline Fagerheim    33.00
Tonje Slettemo             33.00
Line Hetland                33.00
Ingrid M. Terjesen        38.37
Håvard Høyum            38.53
Hanne Hove                 39.20
Line Narvestad            39.20

Mosjon
Birgit Rustad                   59.47
Anna Karin Clarin             59.47

Ekspert kort
Casper Andersen                    59.57
Kjerstin Hole Sæterbakken  77.00
Oddbjørn Ramstad                84.46

Ekspert Lang
Mads Tønnesson             48.07
Vetle Aase Øvrebotten  49.32
Robert Tellvik                  50.30
Terje Valen Høyhjelle    57.48
Marie Lyby                       67.36
Bjørn Carlsen                  67.36