Turndag i idrettshallen 5. februar 2017

5. februar kl. 16.15 - 18.15 vert det turndag i idrettshallen for 4. - 6. klasse. 

Turnarar, foreldre, søsken og andre er velkommen til idrettshallen denne dagen. 

Det vert felles oppvarming for turnarane, og etter dette vert det sett opp ulike stasjonar med øvingar. 

For yngre søsken vert det sett opp ein eigen barnekrok. 

Det vert sendt ut dugnadsliste til foreldra til dei nye turnarane. 

Servering av kaffi, saft og kaker.