Oppdatert informasjon om turnstevnet

Avreisetidspunkt er kl. 07.00 frå Sogndal skysstasjon. Dette gjeld òg dei frå Fjærland. 

Sidan det pr. no ikkje vert opna for køyring gjennom Fjærlandstunnellen før mandag 24. april, vil bussen køyre om Høyanger oppover til turnstevnet i Måløy.  

Avreisetidspunkt frå Måløy søndag vert kl. 15:00. 

NB! Dersom nokon skal køyre heim med foreldre eller andre må de gje melding om dette på førehand. Gje melding til Elisabeth Aspeseter på mobil 91 71 18 40 snarast råd. INGEN MÅ REISE FRÅ TURNSTEMNET UTAN Å GJE MELDING TIL EIN AV LEIARANE.

De må òg melde frå om eventuelt forfall.