Ikkje fleire plassar att i 3.- og 4.klassegruppene

Mange ynskjer å vera med på turn, og det er kjekt med stor pågang til gruppene. Det er diverre ikkje ubegrensa plass på turntreningane, og turngruppene for 3.klasse og 4.klasse er no fulle. Det vil ikkje bli teke opp fleire born til desse gruppene. Det er òg viktig at føresette til born som er på treningane les e-post om innmelding i Minidrett, og registrerer borna sine der.