Ekstra turntrening torsdagar for 6. og 7. klasse

Turngruppa ønskjer å tilby ekstra trening for 6. og 7. klasse på torsdagar klokka 18:30-20:00.

I fyrste omgang får alle tilbod om å kome kvar torsdag. Om det vert veldig godt oppmøte vil vi vurdere å dele gruppa slik at tilbodet blir gjeve annakvar torsdag. Det kjem informasjon om dette dersom det blir aktuelt.

Oppstart torsdag 25. februar, og treningane vil halde fram til månadskiftet april/mai.