Informasjon om turnsesongen 2015 - 2016

Me ynskjer nye og gamle turnarar velkommen til ny sesong!

Oppstart i veke 37– frå og med 7. september.

6. klasse har oppstart i veke 38 14. september

Alle treningane er på Trudvang i gymsalen:

4. klasse   mandag 17.00 - 18.00         Øyvind Rørvik og Stillaug Mundal

5. klasse   mandag  18.00 - 19.00        Øyvind Rørvik og Stillaug Mundal

6. klasse   mandag  19.00 - 20.15        Nina Leivdal Tandle

7. klasse    onsdag   18.15 - 19.30         Kristina Nordaune 

8. klasse - vgs. onsdag 19.30 - 21.00  Kristina Nordaune

8. klasse - vgs. torsdag 18.30 - 20.00 Kristina Nordaune (evt. ekstra trening) 

Treningsavgifta er kr. 700,- for heile året. Avgifta skal betalast til kontonummer 3720.15.61842 innan 30. sept. Merk med namnet til utøvaren så me veit kven som har betalt!

NB! Alle som deltek i aktivitetar i regi av SIL pliktar å betale medlemskontingent i tillegg til treningsavgift til gruppene. Forsikring i SIL gjeld berre når medlemskap er betalt. Sjå nettsida til Sogndal idrettslag for meir informasjon om dette.

Tilbodet er fyrst og fremst til elevar ved Trudvang skule og Kvåle skule, grunna kapasitet. For dei som har ynskje om å starte opp med turn og soknar til andre skulekrinsar, ta kontakt med turngruppa. 

Her finn du meir informasjon 

Påmeldingskjema