Klatreprøvedag for personar med nedsatt funksjonevne 5.jpg

Paraklatring - Klatring for personar med nedsatt funksjonsevne

Klatretilbod for personar med nedsett funksjonsevne er gratis, og klubben stiller med utsytr og blide instruktørar.

Det vil også vere moglegheit for at følgje kan få prøve klatring.

Oppmøte vert i klatrehallen ved klatre- og buldreveggen, sjå etter instruktørar i raude t-skjorter.

Det vert arrangert aktivitet på følgande datoar i våren 2019:

  • 8. februar - kl. 18:00-20:00

  • 15. mars - kl. 18:00-20:00

  • 26. april - kl. 18:00-20:00

  • 10. mai - kl. 18:00-20:00

Tilbodet fortsetter også på nyåret.

Informasjon om neste klatreøkt blir delt her på siden og på vår facebook-sida og fb-hendinga “Paraklatring våren 2019”.

Klikk her for påmeldingsskjema