Barne- og ungdomsklatring: Tilbod hausten 2017

Velkomen til barne-  og ungdomsklatring hausten  2017.

Alle gruppene har oppstart i veke 36 (4-8. sept.). Siste gong i veke 49 (4-8.des.) Fri i skuleferiane.

Tilbod hausten 2017:

  • Barneklatring yngre 6 – 7 år onsdager kl.17-18.
  • Barneklatring yngre 8 - 9 år måndagar kl 17-19 og torsdagar kl 17-19
  • Barneklatring 10 - 12 år onsdagar kl 17-19  
  • Ungdomsklatring 13 – 19 år onsdagar kl 19-21 (med- og utan brattkort)
  • Satsingsgruppa mandager 13 – 19 år oppstart oktober
  • Foreldrekurs brattkort torsdagar kl. 17-19.
  •  

Ny påmelding for våren 2018 vert annonsert på heimesida og sosiale mediar i løpet av desember/januar 2017.

 

NB. Barn under 13 år som deltek på aktivitet i regi av lag tilslutta Noregs Idrettsforbund er dekka av NIF si ulukkesforsikring for barn. Klikk for meir info

Sogndal Klatreklubb er ei undergruppe under Sogndal Idrettslag og deltakarar på vår barneklatring er såleis dekka av NIF si forsikring. Hugs at ein må melde seg inn i hovudlaget, Sogndal Idrettslag, før ein er eit fullverdig medlem av Sogndal Klatreklubb.

Barneklatring

Aldersgruppe yngst 6-7 år

Me skal i hausten prøve å starte opp småbarneklatring for barni alderen 6-7 år.  

Vi ønskjer å gi ungane ein allsidig introduksjon til sporten. Målet er å legge
opp til gode opplevingar med klatring, og fokus vil vere på klatreglede, 
meistring og sosial leik. Gruppene er på opptil 12 ungar som vekslar mellom å 
buldre og å klatre. Vi følgjer Noregs Klatreforbund sine retningslinjer for
klatring med barn, og aktiviteten vil difor i hovudsak dreie seg om klatring
på låge veggar utan sikring, i tillegg til klatring på topptau. Føremålet er å 
gjere ungane kjent med sporten.

Denne gruppa er ein prøveordning og vert starta opp med forbehold av nok påmeldte og instruktørar. 

Pris: kr 900,- per deltakar

* Onsdagar kl 17:00 - 18:00

Aldersgruppe yngre 8 – 9 år

Vi ønskjer å gi ungane ein allsidig introduksjon til sporten. Målet er å legge
opp til gode opplevingar med klatring, og fokus vil vere på klatreglede, 
meistring og sosial leik. Gruppene er på opptil 12 ungar som vekslar mellom å 
buldre og å klatre. Vi følgjer Noregs Klatreforbund sine retningslinjer for
klatring med barn, og aktiviteten vil difor i hovudsak dreie seg om klatring
på låge veggar utan sikring, i tillegg til klatring på topptau. Føremålet er å 
gjere ungane kjent med sporten, men ikkje å gjere dei til sjølvstendige
klatrarar.

Pris: kr 1200,- per deltakar

* Mandagar kl 17:00 - 19:00

* Torsdagar kl 17:00 - 19:00

Barneklatring eldre 10 – 12 år  

Målet med barneklatringa er å gi ungane ein allsidig introduksjon til
sporten, og fokus vil vere på klatreglede, meistring og sosial leik. Grupper
på opptil 12 ungar som vekslar mellom å buldre og å klatre. Ungane vil få 
opplæring i å sikre kvarandre på topptau, men opplæringa har ikkje til
hensikt å gjere ungane til sjølvstendige klatrarar.

Pris: kr 1200,- per deltakar

* Onsdagar kl 17:00 - 19:00

Ungdomsklatring

Ungdomstrening - aldersgruppe 13  – 19 år

Dette er gruppa for ungdom som er ivrige og vil trene for å bli gode på klatring. Vi har to grupper, på den eine gruppa treng ein ikkje har brattkort. Ungdommane vil i løpet av kurset få muligheit til å ta brattkort. På denne gruppa er det sikringsmessige handverket i fokus.

På den andre gruppa må deltakarane ha brattkort og vere såpass sjølvstendige at dei kan klatre og sikre kvarandre på eiga hand. Fokus vil vere på teknikk, rørslemønster og enkle treningstips i tillegg til finsliping av sikringsteknikken. Målet på begge grupper er å auke ferdigheitsnivået til deltakarane, både klatre- og tryggleikskompetansen.

Sjå linker for informasjon om brattkort; http://klatring.no/Utdanning/Nysikringskortordning/Bestemmelserfornyesikringskort/tabid/7078/Default.aspxhttp://www.brattkompetanse.no/sertifikat/brattkort

Pris: kr 1400,- per deltakar

Onsdagar 19:00 - 21:00 (med- og utan brattkort)

Satingsgruppe alder 13 - 19 år

Er du gira på klatring, og har lyst til å utvikle deg meir i høve til trening og progresjon? I denne gruppa setter ein mål, finne utfordringar å jobbe med og forbetre våre sterke sider. Det vil vere framleis vere fokus på å ha det kjekt når ein klatrar, men det vil vere på grunnlag av at ein tenkje gjennom kva ein gjer og kvifor ein gjer det. Dette er ikkje gruppe ei gruppe der du må vere veldig god til å klatre med, men må vere motivert, ha vilje til å ta i og bli sliten. Det må vere 3 – 6 påmeldte for at denne gruppa vert starta opp.

Pris: kr 1400,- per deltakar

Måndagar 19:00 - 21:00 - Oppstart i oktober. 

Foreldrekurs brattkort

Formålet med kurs er at deltakaren får tilstrekkelige kunnskapar og sikringsferdigheter ved topptau- og ledklatring til å kunne opptre sikkert på innandørs klatrevegger. Deltakarane skal lære å ta på utstyr utan hjelp, gjennomføre kameratsjekk og løypande sjekk, og sikre ein anna klatrar (voksen og barn) under topptauing, leding og nedfiring.

Kurset er delt i 3:
Dag 1 (4 t): Klatring på topptau og topptaukortprøve. Det er mogleg å bare delta på dag 1*. Pris: 500kr. Dag 2 (4 t): Klatring på led
Dag 3 (4 t): Oppfølging og Brattkort prøve

Pris: 1050kr.

* Torsdager 17-21.

For å halde kurset treng ein minst 3 deltakarar .
For å kunne sikre barn på barneklatring må ein ha topptaukort. Ein MÅ vere merksamd at ein må ha brattkort for å klatre i Idrettssenteret utanom barneklatringa. Idrettssenteret har ikkje faste topptau, og ein må klatre på led for å legge til rette for klatring på topptau.

Informasjon om brattkort:

Bratt kompetanse

Norges klatreforbund - Brattkortprøve

Norges klatreforbund - Bestemmelser om NKF sine kort

Kontakt & påmelding

For spørsmål generelt om barne- og ungdomsklatring:
Morten A. Tryti
E-post: skk.barneogungdomsklatring@gmail.com
tlf. 997 46 997

Klikk her for påmelding