Klatreprøvedag for personar med nedsatt funksjonevne 5.jpg

Klatring for personar med nedsatt funksjonsevne

Klatretilbod for personar med nedsett funksjonsevne er gratis, og klubben stiller med utsytr og blide instruktørar. Det vil også vere moglegheit for at følgje kan få  prøve klatring. Oppmøte vert i klatrehallen ved klatre- og buldreveggen, sjå etter instruktørar i raude t-skjorter.

Sogndal Klatreklubb SIL ynskjer å takke alle som har deltatt på klatretilbodet for personar med nedsatt funksjonsevne i våren 2018. Det har vert veldig kjekt og moro arrangere klatretilbodet. Me vil spesielt rette vår takk til Sogndal kommune for stønad til gjennomføringa av klatretilbodet. 

Me satser på å kome tilbake til hausten!

Informasjon om neste klatreøkt bli delt her på siden og på vår facebook-sida.