Klatreprøvedag for personar med nedsatt funksjonevne 5.jpg

Klatring for personar med nedsatt funksjonsevne

Neste klatreøkt er fredag den 16. mars kl. 18:00-20:00
- Klikk her for Påmelding

Klatretilbod for personar med nedsett funksjonsevne tok til våren 2017.

Arrangementet er gratis, og klubben stiller med utsytr og blide instruktørar. Det vil også vere moglegheit for at følgje kan få  prøve klatring. Oppmøte vert i klatrehallen ved klatre- og buldreveggen, sjå etter instruktørar i raude t-skjorter.

Vi arrangerer klatreøkter gjennom vinteren og utover våren 2018 på fredagar på følgjande datoar:


Informasjon om neste klatreøkt bli også delt på vår facebook-sida.