Styret

Styret i orienteringsgruppa er som følger:

Jorunn Kristin Aa Albretsen - Leiar
E-post: jorunn.kristin@online.no
Mob.: 994 57 432

Anna-Karin Clarin
E-post: akclarin@gmail.com
Mob.: 976 90 733

Mari Hage Basberg
E-post: marihagebasberg@gmail.com
Mob.: 984 38 292

Robert Tellvik
E-post: robert_tellvik@hotmail.com
Mob.: 456 78 885

Valgt på årsmøte 27.1.2016.

 

Karl Helge Albretsen er kasserer og ansvarlig for Klubbadmin
Christian Frøyd har kontroll på kart

Arbeid i O-STYRET

Her samles informasjon om arbeid i styret (O-gruppa)

2016:
Årsmøte 27.1.2016: Referat - Årsmelding - Regnskap og Budsjett

2015:
Styremøte 18.3.2015: Referat
Styremøte 13.1.2015: Referat
Årsmøte 27.1.2015: Referat Årsmelding Regnskap og budsjett 

2014:
Årsmøte 25.2.2014 Kaupanger skule: Referat Årsmelding Regnskap -Budsjett
Styremøte 3.3.2014 VGS: Referat
Styremøte 25.3.2014 VGS: Referat
Styremøte 29.4.2014 VGS: Referat
Styremøte 17.9.2014 VGS: Referat