O-løp Kaupanger Skule 2018-10-03

Sesong avslutningen gik i full fart i den fine Kaupanger skog:

Ekspert lang (4200 meter)

1.      Casper Helmark Andersen                                                      43:28

2.      Thomas Scheiber                                                                      44:59

 

Ekspert kort (3100 meter)

1.      Anna-Karin Clarin                                          31:39

2.      Jorunn Aa Albretsen          32:22

3.      Karin Street                                                    43:24

 

Mosjon (3800 meter)

N/A

 

Vidarekommen (2400 meter)

1.      Håkon Aa Albretsen           26:19

2.      Larissa Darvell                                                32:29

3.      Håkan Staffansson                                        32:34

 

Enkel (1400 meter)

1.      Jakob Tellvik Husbyn                                    20:29

2.      Tonje Dølvik Husbyn                                     20:31

3.      Kari Sofie Hofsvik                                         20:56

4.      Johanna Tellvik Husbyn                               29:59

5.      Jarle Helleve Orkelbog                                 40:33
Sigurd Helleve Orkelbog                             40:33
Åsne Helleve                                                 40:33

O-løp Dalåker 2018-09-26

Resultater fra regnen:

Robert Tellvik                             00:51:30           A kort

Casper Andersen                        0:54:41              A lang

Kari Sofie Hofsvik                      01:01:20           Enkel

Anny Hofsvik                              01:01:20           Enkel

Ingvild Andersen                        00:38:12           Viderkommen

Larissa Darvell                            00:38:17           Viderkommen

Åsne Helleve                               u/tid                Viderkommen

7

Sesongstart paraklatring - Hausten 2018

Klatretilbod for personar med nedsett funksjonsevne er gratis, og klubben stiller med utsytr og blide instruktørar.

Det vil også vere moglegheit for at følgje kan få prøve klatring.

Oppmøte vert i klatrehallen ved klatre- og buldreveggen, sjå etter instruktørar i raude t-skjorter.

Det vert arrangert aktivitet på følgande datoar i høsten 2018:

  • 5. oktober - kl. 18:00-20:00

  • 19. oktober - kl. 18:00-20:00

  • 16. november - kl. 18:00-20:00

  • 30. november - kl. 18:00-20:00

Tilbodet fortsetter også på nyåret.

Informasjon om neste klatreøkt blir delt her på siden og på vår facebook-sida.

Klikk her for påmeldingsskjema

Norgesmesterskap i led- og speedklatring i Sogndal 3.-4. november

Facebook.jpg

Den 3.-4. november 2018 skal det bli Norgesmesterskap i led- og speedklatring i Sogndal for både junior og senior!!

Sogndal Klatreklubb SIL er klar til å arrangere årets klatrekonkurranse. Så sett kryss i kalenderen allereide nå, om du skal delta i konkurransen, dere publikum eller bli med på dugnad.

Vi treng mange frivillige for å få dette til å bli eit fantastisk arrangement - så vi treng også deg :)
Meld deg inn i gruppa "Frivillige NM led og speed 2018 i Sogndal" viss du er interessert i å hjeple til. Det vil fortløpande komme informasjon om kva oppgåver vi treng hjelp til.

Har du nokon spørsmål kan du ta kontakt med Mie Dahl Pind.

Sjå klatring.no for meir informasjon og påmelding.

O-løp Kaupanger idrettspark 2018-09-19

Navn                                             Tid                      Løype

Jacob Jutrem                              00:32:11           A kort

Jorun Aa Albretsen                    00:39:43           A kort

Karin Street                                 00:45:37           A kort

Jorun Fjermestad                       00:48:34           A kort

Torbjørn Stokke                         00:56:39           A kort

Oddbjørn Ramstad                   01:15:00           A kort

Thomas Scheiber                       00:51:49           A lang

Casper Andersen                        Ej fuldført         A lang

Espen Fugelsøy Bastøy            00:45:30           Enkel

Marit Bystøl                                00:45:30           Enkel

Klara Street      00:46:00           Enkel

Trygve Clarin Lunde                  00:46:55           Enkel

Anna Karin Clarin                      00:46:55           Enkel

Solveig Haugland                       00:38:48           Mosjon

Marit Grønningsæter                00:52:33           Mosjon

Åsne HelleveUten tidViderkommen

Resultat: Uoffisielt kretsmesterskap i speedklatring

Sogndal klatreklubb SIL og Sogndal Klatresenter takker for ein flot dag i speedveggen.
Anledninga var 20års jubileum av Sognahallen og Idrettssenteret, og opning av ny speedvegg som er bygd etter spesifikasjonane til OL!

Billede 15-09-2018 12.07.34.jpg

Vi gratulerer til den uoffisielle kretsmester med Sogndal rekord (kanskje Norges rekord), Arne Farestveit med tiden 11:55 sekunder!!

Resultat frå kvalifikasjonen:

kval resultat.png

Resultat frå finalen:

finale herre.png
finale dame.png
finale junior.png
Billede 15-09-2018 12.08.39.jpg

Resultat treningsløp 5. september

Her er resultat fra gårsdagens treningsløp ved de Heibergske samlingene.

Karin Street                                Ekspert kort            41,32 min
Kari Sofie Hofsvik(barn)             Enkel                      28,56 min
Vorin Blom Almås (barn)            Enkel                      53,26 min
Johanna Tellevik (barn)              Enkel                      53,26 min
Klara Street (barn)                      Enkel                      (3 poster)
Helene Haugli                             Ekspert kort            53,20 min
Thomas Scheiber                       Ekspert lang          55,16 min
Robert Tellevik                            Ekspert kort            28,09 min
Ragnhild Myhre                          Ekspert kort       1 t 34,32 min
Albertine Aaberge                       Ekspert kort       1 t 34,32 min
Anna Karin Clarin                        Ekspert kort            34,20 min
Ingvild Andersen                         Viderekommen        37,24 min

NB - Nye treningstider turn!

På grunn av stor pågang til dei ulike aldersgruppene i turn, vert det nokre endringar i dei oppsette treningstidene:

Treningstider frå og med måndag 3.september:

  • kl. 17.00 - 18.00: 6. klasse og oppover
  • kl. 18.00 - 19.00: 5. klasse
  • kl. 19.00 - 20.00: 3. og 4. klasse

I timar med blanda klassetrinn, vert turnarane delt i grupper med dei som er jamaldra.

Vel møtt til første turntrening på Vesterland 3. september - og avtal gjerne samkøyring foreldre i mellom!

Sprint - O Sogndal 2018-08-22

Der var disket opp med raske løyper og lett orientering i sentrum:

Enkel:

Kari Sofie Hofsvik             18:46

Ekspert kort:

Torstein Kyllesø             ca. 30:00

Ekspert lang:

Per Sigve Selseng          35:07

Casper Helmark Andersen 32:38 +2:30 (løypelegger tillegg) =35:08

Robert Tellvik                  39:08

 

Viktig informasjon om turnsesongen 2018/2019

Mange har hatt lyst til å ta til på turn med Sogndal Idrettslag, og me har diverre måtte begrensa talet plassar på somme av gruppene. Dette ynskjer me å gjera noko med, og me flyttar difor turntreningane frå Trudvang til idrettshallen på Vesterland.

Dette vil gje oss større plass å boltre oss på, og me håpar at så mange unge turnarar som mogleg vil vera med! Flyttinga gjeld for 3.klasse og oppover. Me oppmodar foreldre om å organisera samkøyring til treningane. 

Treningene startar opp i veke 36, og alle gruppene vil ha treningsdag måndag. Første trening vert altså måndag 3. september.

Førebelse treningstider er slik:

4. - 5. klasse: 17-18, 6. - 7. klasse: 18-19, 3.klasse: 19 - 20. (NB! Tidene kan bli endra, så følg med her for oppdatert informasjon fram til veke 36)

Alle nye turnarar må meldast inn via MinIdrett. Turnarar som er innmelde i MinIdrett frå førre sesong, har sin plass. For rettleiing i registrering i MinIdrett, sjå SIL sine sider: http://www.sogndalidrettslag.no/minidrett/

Minner om at alle må betale medlemsavgift til SIL i tillegg til treningsavgifta. Dette, saman med innmelding i MinIdrett, er naudsynt for at turnarane skal vera forsikra, sjå meir informasjon på heimesidene til SIL.

Spørsmål om treningstider og påmelding kan sendast til sogndalturn@gmail.com

Vel møtt til ein ny, spanande turnsesong!