Skikarusellen 2019

Målet er å koma litt lenger, og til andre turmål, enn du elles ville gjera på skituren. Du skal samla poeng ved å finna postar som har same bokstav som på kortet. Postane heng ute på ulike plassar i Hodlekve-området, men ikkje alle er utplassert samstundes. Du må difor sjå på tabellen under (eller på kortet) for å finna ut kva bokstav du kan jakta på. Kvar post har og ein poengverdi etter kor langt du må gå for å finna den. 

Me gjer merksam på følgjande:

  • Post K «Fagreggi», følg løypa frå Rysetebakken mot Fagreggi, sjå på høgden på venstre side før du tek ned til Kollsetevatnet (altså før Fagreggi). Posten ligg ca 50- 100 m frå løypa på venstre side.

  • Rysete, Høgehaug, Fagreggi og Fjærlandssete blir lagt ut til denne datoen dersom løypa er køyrt. Det er ikkje langrennsgruppa som køyrer løypene.

  • Post W er ein «Barnehagepost» for dei som ikkje har begynt på skulen. Denne ligg i lysløypa og er i år plassert ved vending 1km.

Snø- og vêrtilhøve kan gjera at postar «forsvinn» i periodar, eller vert forsinka ut. Viss du ikkje finn posten, eller går til ein post før datoen på kortet, kan du klyppa dobbelt ein annan gong. Eller du kan klyppa på ein annan post for å få registrert poenga. Om tanga er i ustand, eller du ikkje finn posten, er det fint om du gir beskjed på tlf 95234563.

Kort finner du i tidtaker-bui på stadion (kostar kr 250,-).
Betal til Vipps #135152 - i meldingsfeltet skriver du “Skikarusell, Fornavn Etternavn, fødselsdato”

Skikarusell-kort finner du i tidtaker-bui

Poengoversikt

BokstavPoengPlasseringGyldig fra
A og B1Lysløypa, 2 plassar23. januar
W1Barnehageklipp i lysløypa, vending 1km23. januar
C2Langrennsløypa, mot Kollsetestølen23. januar
E2Raudekrosskassa over Stedjekamben23. januar
G3Rysete, føl løypa til høgre23. januar
X6Høgehaug30. januar
K5Fagereggi, heng på bjørk på venstre side av løypa på høgda før Kollsetevatnet19. februar
L6Fjærlandssete19. februar
Y7Blåfjell, varden19. februar

Det er lov å klyppa på andre bokstavar som gir same poengsum.

PremieBhg. + 1. klasse2. - 4. klasse5. - 7. klasse8. klasse og eldre
3. premie8 poeng24 poeng34 poeng50 poeng
2. premie14 poeng37 poeng49 poeng68 poeng
1. premie22 poeng49 poeng64 poeng86 poeng
"Klæbo"36 poeng72 poeng89 poeng120 poeng

Den store utfordringa heiter i år Klæbo. Den heng høgt!

Kart

Karusellpostar 2016

Innlevering av kort

Etter avslutta jakt, og seinast 27.04.2018, sendar du kortet til SIL Langrenn
Ta bilde av kortet og send til langrenn@sogndalidrettslag.no med

  • namn

  • f.dato/klassetrinn

  • utrekna poengsum.

Skriv også kva premie dette gir. 

NB! Postar kan bli lagt ut etter oppsett dato, eller flytta på – sjekk www.sogndalidrettslag.no/langrenn , eller SIL-Langrenn på Facebook.