Våre tilbud

Sogndal Klatreklubb SIL har ein rekke tilbod og aktivitet, sjå informasjon under her.
Sjå også vår facebook-sida for informasjon.

 

BARNE OG UNGDOMSKLATRING

Sogndal Klatreklubb SIL har organisert treningstilbud for barn og ungdom. 

Meir informasjon om barne- og ungdomsklatring.

GRATIS KLATRING FOR UNGDOM 13-19 ÅR 

Sogndal Klatreklubb SIL samarbeider med MOT ungdomsavdelingen Sogndal om gratis klatring for ungdom 13-19 år. Målet er å få ungdom i aktivitet og gørre dei kjent med idrettstilbud i Sogndal. Det vil bli ført liste over kven som deltaker, og ein kan maks deltaker 4 gonger. Det er drop-in system med først til mølla prinsippet.

Klatring er på torsdagar frå kl. 19:00-21:00.  OBS: Ikkje på sommeren.

Om videre info send melding til Gustav på 91392086, og sjå fb-gruppa “Mot Klatring“.

PARAKLATRING - KLATRING FOR PERSONAR MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Sogndal Klatreklubb SIL har gratis klatretilbod for personar med nedsatt funksjonsevne. 

Meir informasjon om klatretilbod for personar med nedsett funksjonsevne.

KLATREKONKURRANSE

  • Konkurranse med buldring og tauklatring

  • Kvam maraton

BULDRECUP

Buldrecupen er eit uformelt og sosialt tiltak som vi arrangerar i innesesongen. 
Nærmare informasjon leggjast ut fortlaupande på facebook-sida.

FELLESKLATRING

For alle nye og gamle medlemmer. Alle klatrar på eige ansvar. Men er du ny, eller skal du ta opp igjen gamle kunster, er det instruktør tilstades for å vegleie i sikring ved behov. Vi stiller med tau og anna utstyr for dei som treng det.

Nærmare informasjon leggjast ut fortlaupande på facebook-sida.

ANNA

  • Klubbkveld på Dampskipskaia

  • Årsfest

  • Årsmøte

  • Klubbtur