Oppstart av treningar i symjehallen i januar

Symjegruppa startar opp med trening i symjehallen 3.januar. Treningstidene blir fylgjande:

Tysdager 17.30 - 19.00

Torsdager 16.30 – 18.00

Det er planlagt vasstilvenningskurs med oppstart måndag 30. januar. Meir info kjem.  

Oppstart for Idrettshallen er 2.januar 2017. Skulle det bli forsinkelser vil de få informasjon om endringar i løpet av desember.

Torsdag 15. desember vert det juleavslutning på Lustrabadet med pizza(symjegruppa spanderer).

 

Velkommen til trening!