Kostnader ved deltaking på turn 

Alle som deltek i aktivitetar i regi av SIL plikar å betale medlemskontigent, i tillegg til treningsavgift til gruppene. For 2017 kostar det kr 200 for born under 12 år. Sjå elles informasjon om innmelding i SIL og betaling på framsida til SIL. 

Treningsavgifta for sesongen 2017/2018 er kr 800

For å delta på arrangement må turnarane ha turndrakt og SIL-gensar.

Det er arrangementsutgifter ved deltaking på arrangement.