Kontaktinformasjon

Trenarar
Gaute Einevoll Fimreite
452 23 766

Katarina Solvi Mardal
906 92 037

Tom Andre Moberg
402 04 074


Styret
Svenn Kjøstvedt
992 53 239

May Britt Hauge
416 73 908

Representant for symjegruppa i hovudstyret til SIL er;
Jan-Erik Weinbach


Sogndal symjehall
Hallstyrar Anna-Karin Clarin 
576 54 716 -/ 976 90 733

Vakt i hallen på kveldstid (16:00-21:30)
479 78 246
sogndal.idrettshall@sfj.no