Vi håpar at klubben sine medlemmar vil bruke klubb T-skjortene så ofte som mogleg :)

Vi håpar at klubben sine medlemmar vil bruke klubb T-skjortene så ofte som mogleg :)

35628684_2019175344760630_3030403102990663680_o.jpg

Klubb T-skjorte

Sogndal Klatreklubb SIL tilbyr salg av klubb T-skjort.

Ta kontakt med styret for informasjon om bestilling.
Kontaktperson er Jenny Farsund.

Voksen

Pris 240kr.

Valfri farge: blå, grøn eller gul.

Barn og ungdom

Ein kan bestille av instruktørane ved semesterstart.
Meir informasjon kjem.

 

Sponsoravtale

Sogndal Klatreklubb SIL og Sogndal Idrettslag har ein samarbeidsavtalene med lokalsponsorane Luster Sparebank, Lerum, og Intersport Sogndal.

"Hovedregel er at logo skal vere på alle draktsett og overtrekksdrakter som vert nytta i SIL sin regi. Uniformeringa gjeld utøvarar, trenarar, støttepersonale og andre som deltek på kamp, konkurranse, renn, trening  og andre offentlege arrangement eller som utfører arbeid/dugnad på arrangementet for SIL"