Informasjon til ansvarlige for orienteringsløp i SIL

Den eller de ansvarlige (1-2 per orienteringsløp) omtales heretter som arrangør. De fleste løpene arrangeres på onsdager. Terminliste og hvem som er arrangør framgår av oversikt på nettsiden.

Planlegging

Løyper

Løyper lages av arrangør eller av ressursperson i O-gruppa. Arrangør kontaktes av styret i O-gruppa for å avklare ansvar. Løypen tegnes elektronisk med OCAD eller PurplePen (http://purplepen.golde.org/)

Normalt er det 5 løyper:

Ekspert-lang (5-6km), Ekspert-kort(3-4km), Mosjon (5-6 km), Viderekommen (2-3km) og Enkel (1,5km).

Kart

Kart i OCAD-format finnes på O-gruppas Dropbox:

Kart med løype, postbeskrivelse og info om målestokk printes med fargelaser etter avklaring med O-gruppas ressursperson. Arrangør må sørge for tilstrekkelig antall kart/løyper og plastlommer.

Postutsetting

På hver post settes ut postskjerm og EMIT-postenhet. Det skal være minst 30 postskjermer. 

Under arrangementet

Start er fra kl 1730-1830. Merking fra offentlig vei til parkering, og videre til arena gjøres med postskjermer og skal utføres i god tid før start. 

Informasjon

Arrangør skal ha på seg arrangørvest og sette opp reklameflagg (Luster Sparebank) på arena. (VIKTIG)

På arena skal det være følgende informasjon tilgjengelig:

* Kart med alle løyper
* Påmeldingsliste for hver løype
* Informasjon dersom det er spesielle forhold det må opplyses om
* I permen: Informasjon om treningsavgift og medlemskap
* Terminliste (eksemplar til utdeling)

Arrangør må ha med MTR, EMIT-brikker til utlån, kart m/løyper, plastlommer til kart, og informasjon (se over)

Påmelding/registrering

Påmelding og resultater skal registreres på ark eller PC, spesifisert med navn, klubb, brikkenummer, starttid og tid på løypa. Påmeldte sjekkes mot medlemsliste (innmeldt for medlemsavgift), alternativt tas imot engangsavgift. Orienteringsgruppa har VIPPSnr 518376

Tidtaking

Alle deltakere bruker egen eller klubbens EMIT-brikker. Lån av brikke inngår treningsavgift. Tidtaking foregår med EMIT MTR, enten med manuell avlesing eller koblet til PC.

Instruksjon

Arrangør skal være spesielt oppmerksom på å gi god informasjon til «nye» deltakere. I tillegg bør arrangør om mulig (gjerne ved å involvere andre erfarne o-løpere) gi instruksjon om o-teknikk til nye deltakere.

Etterarbeid

Innsamling av utstyr

Utstyr på arena og merking skal tas inn umiddelbart etter arrangementet. EMIT og postskjermer skal henge ute som vekas løype til lørdag uken etter arrangementet ( 9 dager ). Alt utstyr overleveres til neste arrangør. Avvik fra denne regelen MÅ avtales spesielt med den andre arrangøren.

Resultater

Resultatlister og bilder sendes elektronisk og i tabellform til casperhe@live.dk senest torsdagen– dagen etter arrangementet, og blir offentliggjort på www.sogndalidrettslag.no Det skal også leveres bilde som kan illustrere artikkelen på nett. (Helst med logo til hovedsponsor synlig)

Info om treningsavgift:

Følg link til Treningstider/påmelding for å se info om treningsavgift.

Kontaktinfo o-styret