Styret

Styret i Sogndal Idrettslag består av følgjande personar:

Leiar: Cecilie Thaule Løvlid
91848804
post@sogndalidrettslag.no

Tommy Harjo
tommy.harjo@sogndalidrettslag.no

Tonje Norheim Tangerud
tonje.tangerud@sogndalidrettslag.no

Nestleiar: Lilly Schøyen
90941620
lilly.schoyen@sognenet.no 

Svein Hågård
svein.hagard@sogndalidrettslag.no

Vara:
Torunn Borlaug

Jan Erik Weinbach
40408981
weinbach1@gmail.com

Laila Wigum
laila.wigum@vegvesen.no

 


Styret 2019

Leiar: Cecilie Thaule Løvlid
Nestleiar: Lilly Schøyen
Medlem: Jan Erik Weinbach
Medlem: Svein Hågård
Medlem: Tommy Harjo
Medlem: Laila Wigum
Medlem: Tonje Norheim Tangerud
Vara: Torunn Borlaug

Styret 2018

Leiar: Cecilie Thaule Løvlid
Nestleiar: Lilly Schøyen
Medlem: Jan Erik Weinbach
Medlem: Svein Hågård
Medlem: Tommy Harjo
Medlem: Kristine Celius
Medlem: Tonje Norheim Tangerud
Vara: Harald Hjermann

Arbeidsutvalet/styret 2016 og 2017

På årsmøtet 2017 blei det vedtatt å endre namnet på Arbeidsutvalet til "styret".

Leiar: Cecilie Thaule Løvlid
Nestleiar: Lilly Schøyen
Medlem: Jan Erik Weinbach
Medlem: Svein Hågård
Medlem: Tommy Harjo
Medlem: Kristine Celius
Medlem: Tonje Norheim Tangerud
Vara: Harald Hjermann

Arbeidsutvalet 2014

Leiar: Cecilie Thaule Løvlid
Nestleiar: Lilly Schøyen
Medlem: Richard Nesheim
Medlem: Jan Erik Weinbach
Medlem: Otto Kinserdal
Vara: Marit Irene Uglum

Arbeidsutvalet 2015

Leiar: Cecilie Thaule Løvlid
Nestleiar: Lilly Schøyen
Medlem: Reidun Fretland
Medlem: Jan Erik Weinbach
Medlem: Svein Hågård
Medlem: Otto Kinserdal
Medlem:Maj Britt Solberg
Vara: Marit Irene Uglum
Vara: Harald Hjermann

Arbeidsutvalet 2013

Leiar: Marit Irene Uglum
Nestleiar: Lilly Schøyen
Medlem: Ingrid Hove Harkjerr
Medlem: Jan Erik Weinbach
Medlem: Celilie Thaule

Arbeidsutvalet 2012

Leiar: Marte Kjernsholen
Nestleiar: Lilly Schøyen
Medlem: Ingrid Hove Harkjerr
Medlem: Harald Hjermann
Medlem: Monica Hundere

Arbeidutvalet 2011

Leiar: Marte Kjernsholen
Nestleiar: Lilly Schøyen
Medlem: Ingrid Hove Harkjerr
Medlem: Harald Hjermann
Medlem: Monica Hundere

Arbeidutvalet 2010

Leiar: Rune Fromreide
Nestleiar: Lilly Schøyen
Medlem: Tommy Sæthre
Medlem: Tom Hauståker
Medlem: Ingrid Hove Harkjerr
Varamedlem: Monica Hundere

Arbeidutvalet 2009

Leiar: Rune Fromreide
Nestleiar: Lilly Schøyen
Medlem: Tommy Sæthre
Medlem: Tom Hauståker
Medlem: Kari Marie Navarsete
Varamedlem: Morten Røstadbotten

Arbeidutvalet 2008

Leiar: Rune Fromreide
Nestleiar: Jøril Hovland
Medlem: Tommy Sæthre
Medlem: Kari Marie Navarsete
Medlem: Ole Navarsete
Varamedlem: Morten Røstadbotten

Arbeidutvalet 2007

Leiar: Rune Fromreide
Nestleiar: Jøril Hovland
Medlem: Tommy Sæthre
Medlem: Brit-Marie Follevåg
Medlem: Ole Navarsete