Våre tilbud 2018

Sogndal Klatreklubb SIL har ein rekke tilbod og aktivitet i 2018, sjå informasjon under her.
Sjå også vår facebook-sida for informasjon.

 

BARNE OG UNGDOMSKLATRING

Sogndal Klatreklubb SIL har organisert treningstilbud for barn og ungdom. Ny påmelding for hausten 2018 vert annonsert på SIL heimesida og sosiale mediar i løpet av juni-august 2018.

Meir informasjon om barne- og ungdomsklatring.

GRATIS KLATRING FOR UNGDOM 13-19 ÅR 

Sogndal Klatreklubb SIL samarbeider med MOT ungdomsavdelingen Sogndal om gratis klatring for ungdom 13-19år. Målet er å få ungdom i aktivitet og gørre dei kjent med idrettstilbud i Sogndal. Det vil bli ført liste over kven som deltaker, og ein kan maks deltaker 4 gonger. Det er drop-in system med først til mølla prinsippet.

Klatring er på torsdagar frå kl. 19:00-21:00.  OBS: Ikkje på sommeren.

KLATRING FOR PERSONAR MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Sogndal Klatreklubb SIL har gratis klatretilbod for personar med nedsatt funksjonsevne i våren 2018. 

Meir informasjon om klatretilbod for personar med nedsett funksjonsevne.

KLATREKONKURRANSE

BULDRECUP

Buldrecupen er eit uformelt og sosialt tiltak som vi arrangerar i innesesongen. 
Nærmare informasjon leggjast ut fortlaupande på facebook-sida.

Datoer i vår:

 • Buldrecup Vol. 1 - 9. januar

 • Buldrecup Vol. 2 - 6. februar

 • Buldrecup Vol. 3 - 6. marts

 • Buldrecup Vol. 4 og sesongavslutning - 10. april

Datoer i høst:

 • Buldrecup Vol. 1 - Septemper

 • Buldrecup Vol. 2 - Oktober

 • Buldrecup Vol. 3 - November

 • Buldrecup Vol. 4 og juleavslutning - Desember

FELLESKLATRING

For alle nye og gamle medlemmer. Alle klatrar på eige ansvar. Men er du ny, eller skal du ta opp igjen gamle kunster, er det instruktør tilstades for å vegleie i sikring ved behov. Vi stiller med tau og anna utstyr for dei som treng det.

Nærmare informasjon leggjast ut fortlaupande på facebook-sida.

ANNA

 • Klubbkveld på Dampskipskaia med quiz  - 1. januar

 • Årsfest - 3. februar

 • Klubbkveld på Dampskipskaia med quiz - 1. februar

 • Release fest for ny klatrefører - 23. april

 • Klubbtur til Stryn - 26.-27. mai
 • Desember - Årsmøte